Ayetel Kürsi ve Önemi

Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani tam olarak bir dua veya sure değildir, ama pek çok dua veya sureden daha faziletlidir.

Ayetel Kürsi ve Önemi
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:12 tarihinde eklendi.

Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani tam olarak bir dua veya sure değildir, ama pek çok dua veya sureden daha faziletlidir. Ayetel Kürsi’nin anlam olarak Allah’ı tanıtıyor olması, İslam inancının özünü ihtiva ediyor olması ve Hz. Peygamber’in (S.a.v.) hadislerinde bu ayeti işaret etmesi Ayetel Kürsi’yi bu kadar faziletli yapmaktadır.
 

Bu ayet “Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur” olarak başlamakta ve devamında da Yüce Allah’ı tanıtmaktadır. Ayetel Kürsi, Allah’ın sıfatlarını, büyüklüğünü en yüksek bir surette bildirmektedir.
 

Ayetel Kürsi’nin Okunuşu
 

  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
     

Ayetel Kürsi’nin Meali
 

  • Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
     

İlgili Hadis-i Şerifler
 

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) Ayetel kürsi ile ilgili birçok hadis buyurmuşlardır;

"Ayet-el Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." (Hakim)

"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur." (Nesai)

“Evinde, Fatiha Suresi ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez” (Deylemi)

“Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l kürsi’dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizi)
 

Ayetel Kürsi Ne zaman okunur
 

Ayetel kürsi kısa namaz surelerinden olmasa da namazlarda zammı sure olarak okunabilir. Çünkü yeterince uzun bir ayettir. Namaz dışında dua olarak ta okunabilmekterdir. Özellikle yukarıdaki hadislerde yazdığımız gibi nazara karşı okumayı Hz. Peygamber (S.a.v.) tavsiye etmiştir.
 

Peygamber Efendimiz (S.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah, İmrân oğlu Musa’ya vahiy gönderdi. Âyetü’l-Kürsî’yi her farz namazın akabinde oku. Çünkü onu her farzın akabinde okuyana şükredenlerin kalbini ihsan edeceğim. Zikredenlerin dilini vereceğim. Peygamberlerin sevabını, sıddîklerin amelini vereceğim. Çünkü buna ancak bir peygamber veya sıddîk ya da kalbi iman için imtihan edilen veya Allah yolunda öldürülmesini isteyen devam eder.” (Nesâi)
 

Ayetel Kürsi’nin sesli okunuşu ve daha fazlası için bakabilirsiniz: https://www.namazsitesi.com/ayetel-kursi.html