Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davasının açılması Medeni Hukuk alanında sıkça karşılaşılan konular arasındadır. Doğumla birlikte anne ile kurulan doğal soy bağı ilişkisi özellikle evlilik dışı doğumlarda babalık davası açılarak baba ile çocuk arasında soy bağını sağlamaya yöneliktir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?
21 Şubat 2019 Perşembe 13:36 tarihinde eklendi.

Babalık davasının açılması Medeni Hukuk alanında sıkça karşılaşılan konular arasındadır. Doğumla birlikte anne ile kurulan doğal soy bağı ilişkisi özellikle evlilik dışı doğumlarda babalık davası açılarak baba ile çocuk arasında soy bağını sağlamaya yöneliktir. Çocuk evlilik birlikteliği içinde dünyaya gelmişse ve kadının evli olduğu kişi çocuğun babası değilse önce soy bağının reddi davası anne veya çocuk tarafından açılarak soy bağının reddi yapılmalı daha sonra baba olduğu iddia edilen şahsa babalık davası açılarak bu durum ispatlanmaya çalışılmalıdır. 
 

Babalık davası nasıl açılır sorusuna cevap verebilmek için babalık davasının kimler tarafından açılacağına, ne zaman açılacağına, babalık davasının nasıl ispat edileceğine dair bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
 

Babalık Davasını Kimler Açabilir?
 

Babalık davası Medeni Kanun’a göre anne veya çocuk tarafından baba olduğu düşünülen kimseye karşı açılmaktadır. Anne dava açmışsa çocuğa kayyım atanmakta ve çocuğun hakları kayyım tarafından takip edilmektedir. Çocuğun doğumuyla birlikte çocuğa kayyım atanmasına karar verilmişse kayyım da babalığın tespiti davası açmaya yetkilidir.
 

Babalık davası aile mahkemesine açılmaktadır. Yer olarak çocuğun doğum yaptığı yer veya anne ya da babanın ikametindeki aile mahkemesi, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir.
 

Biyolojik baba babalık davası açabilir mikonusu da oldukça merak edilmektedir. Biyolojik baba veya babanın yasal mirasçıları babalık davası açamamakla birlikte tanıma davası açarak baba olduğunu iddia eden kimsenin babalık sıfatı kazanması sağlanabilir.
 

Babalık Davası Ne Zaman Açılmalıdır?
 

Babalık davası doğumdan itibaren 1 yıl içinde anne ya da çocuk tarafından açılmalıdır. Çocuğa atanan kayyım doğumdan itibaren 1 yıl içinde babalık davası açmak üzere mahkemeye başvurabilir. Doğumdan sonra kayyım atanmamışsa çocuğun 18 yaşına girdikten itibaren 1 yıl içinde babalık davası açma hakkı saklı tutulmuştur. Bu 1 yıllık süre hak düşürücü süre olmakla birlikte dava açılmasını geciktiren haklı bir sebep varsa bu sebebin ortadan kalktığı 1 yıl içinde babalık davası açılmalıdır.
 

Babalık davası sürehesaplanmasında çocuk şayet evlilik birlikteliği içinde meydana gelmişse ve kadının evli olduğu erkek çocuğun babası değilse öncelikle soy bağının reddi davası açılmalı soy bağının reddi davası sonuçlandıktan 1 ay içinde baba olduğu düşünülen kimseye karşı babalık davası açılarak bu kişinin baba sıfatına sahip olduğu mahkemede ispatlanmalıdır.
 

Babalık Davası Kime Karşı Açılır, Babalık Tespiti Nasıl Yapılır?
 

Babalık davası 2019baba olduğu iddia edilen kimseye karşı açılmaktadır. Medeni hukukta babalık karinesi doğumdan 300 gün ila 180 gün öncesinde anne ile cinsel ilişkiye girmiş kimseye atfedilmektedir.
 

Babalık tespiti konusunda babalık davasında dikkate alınan en önemli delil DNA testidir. Kan testi ile birlikte tükürük, kıl gibi testlerle çocuğun babası olduğu düşünülen kimse ile çocuğun DNA’sı karşılaştırılmakta mahkemeye ulaştırılacak bu test sonuçlarıyla babalık davası ispat edilmeye çalışılmaktadır. 
 

https://ilkayuyarkaba.av.tr/

 

interaktifplus ( Pozitif İnternet Çözümleri )Babalık Davası Nasıl Açılır?