Bakırköy Avukat Güçlü Şan

Bireylerin herhangi bir sebeple kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda mahkeme karşısında bireyleri temsil eden ve haklarını savunan kişiye avukat adı verilir.

Bakırköy Avukat Güçlü Şan
03 Ağustos 2017 Perşembe 14:47 tarihinde eklendi.

Bakırköy’de Avukatları

Bireylerin herhangi bir sebeple kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda mahkeme karşısında bireyleri temsil eden ve haklarını savunan kişiye avukat adı verilir. İstanbul Barosuna kayıtlı olan Bakırköy avukatları her türlü sorunlarda kişiyi dinler ve çözüm sunabileceğine inanıyorsa davayı kabul eder. Davayı kabul etmesinin ardından dava konusu ile ilgili yasaları inceleyerek müvekkiline yardımcı olur. Avukatlar genel olarak, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların ilk başlangıç aşamasından başlayarak mahkeme mertebesi ve mahkeme sonrasında hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil etme görevini yerine getirirler.

Boşanma Avukatı Güçlü Şan-Bakırköy Boşanma Avukatı | 0532 376 01 23
 

Avukatın Görevleri

Avukatın Görevleri; hukuki sorunlarda yasa ve kanunlar hakkındaki konularda yorum yapmak, mahkeme veya yargı yetkilisi bulunan diğer organlar karşısında gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek, korumak ve müdafaa etmek, adli işleri ve resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek bu işlerle alakalı dokümanları tertip etmek, kendisine verilen ya da kendisinin kabul ettiği bir davayı ister kısa bir vakit aralığını, ister uzun bir vakit aralığını kapsasın, sonuna dek çözüme kavuşuncaya kadar izlemektir. Ayrıca ceza davalarında suç işlediği ileri sürülen sanığın savunulmasını veya müdahil vekili olarak mağdur veya yakınlarının temsili ile sanığın cezalandırılmasını sağlamak, hukuk davalarında ise temsil ettiği şahıs veya tüzel kişinin talebi doğrultusunda kanuni çerçevede müvekkilinin hak arayışını sonuçlandırmaktır.
 

Kişiler Neden Avukata İhtiyaç Duymaktadır
 

Davaların görülmesi sırasında uyulması gereken hükümlerin, hukuki terimlerin anlaşılması ve somut olaya özgü olarak yorumlanması, nelerin delil teşkil edip etmeyeceğinin, hangi hukuki yönlerin davada kullanılabileceğinin belirlenmesi çok zor bir iştir. Kişi haklı da olsa kendisini çok iyi bir şekilde ifade edemeyebilir; anlatımı, dili anlaşılabilir olmayabilir. Bu yüzden hukuki eğitim almış ve uygulamanın anlayışına sahip olan olmakta olan bir avukatın desteğinden yararlanması oldukça faydalı olacaktır. Avukatlık mesleği; genellikle savunma ve hak arama mesleği olarak tanımlanmaktadır. Avukat yargılamada maddi gerçeği ortaya çıkarmakla değil, temsil ettiği şahıs ya da tüzel kişinin lehine, menfaatine davranmakla yükümlüdür. Müvekkilinin aleyhine olan delilleri kullanamaz, söz ve davranışlarda bulunamaz.