Binaların Performansı

Günümüzde artan gereksiz enerji kullanımları devletleri ve bazı kurumları farklı önlemler almaya itmiştir. Çünkü gereğinden fazla kullanılan enerji her şeyi olumsuz etkilemek ile kalmıyor aynı zamanda gezegenin de ömrünü gittikçe azaltıyor.

Binaların Performansı
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:07 tarihinde eklendi.

Günümüzde artan gereksiz enerji kullanımları devletleri ve bazı kurumları farklı önlemler almaya itmiştir. Çünkü gereğinden fazla kullanılan enerji her şeyi olumsuz etkilemek ile kalmıyor aynı zamanda gezegenin de ömrünü gittikçe azaltıyor. Tüm bu büyük tehlikelerin önüne geçebilmek ve enerji tasarrufu sağlayabilmek için devlet eli ile bazı uygulamalar yapılıyor. İşte bu uygulamalardan birisi olanenerji kimlik belgesi de günümüzde yarar sağlayan faaliyetlerden birisidir.
 

Enerji Nedir?
 

Kullandığımız enerjinin ne olduğunu bilmeden nasıl tehlikelere yol açabileceğini de anlamamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle enerji kavramını ve neden olabileceği felaketleri iyice özümsemek gerekiyor. Enerji kullandığımız elektrik, ısı, gaz ve daha birçok hayatımızda hayati öneme sahip olan ihtiyaçları karşılarken doğaya salınan bir tür güç olarak belirtiliyor. Ancak bu gücün fazla kullanılması sahip olduğumuz öz kaynakların hızlıca tükenmesine ve mali giderimizin artmasına neden oluyor. Bunun önüne geçmek için yapılan bu uygulamada bunların bir nebze de olsa önüne geçilmeye çalışılıyor.
 

''Azı Karar, Fazlası Zarar''
 

Enerji dünyanın her köşesinde var olan bir güç olarak tanımlanıyor. Çünkü kullandığımız veya gördüğümüz her şey bir enerjiye sahip oluyor. Örneği oturduğumuz binada yaktığımız kömür veya doğal gaz bir enerjidir. Hatta kullandığımız elektrik de bir enerjidir. Söz konusu olan uygulama ile binalara bir kimlik veriliyor ve bu kimliklerinde kullandıkları enerji miktarına göre puanlandırılıyor. Harf notu olarak verilen bu puanlamalar ile kullanılan enerji en kadar azalırsa verilen puan da o kadar artıyor. Ancak siz enerjiyi az kullanmaya çalışsanız dahi enerji kullanımını arttıracak nedenler ortaya çıkabilir.
 

Binaların Sahip Olması Gereken Özellikleri
 

Siz enerji kullanımını azaltsanız da enerji salınımı ve kullanımı artabiliyor. Yukarıda da belirtildiği gibi binanızın sahip olduğu özellikler bunu belirleyebiliyor. Örneğin binanın yapılışı esnasında kullanılan ısı yalıtımları veya malzemeler binanın içinde yoğunlaşan enerjiyi rahatlıkla dışarıya salması anlamına gelebiliyor. Bu nedenle de ısı için kullandığınız enerji kullanımı arttırmak zorunda kalabiliyorsunuz.
 

Puanlandırma Sistemleri
 

Devlet tarafından bizzat veya devlet tarafından yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşların yaptıkları bu puanlama sistemi binaların niteliği ve iskan alabilme konusunda oldukça önemli bir konudur. Çünkü sahip olunan not binanın iskan edilip edilmemesini belirleyebiliyor. Harf sisteminin kullanıldığı bu puanlama da enerji kullanımının en az kullanıldığı binalara A puanı verilirken çok daha fazla enerji kullanımına sahip binalara da daha düşük seviyelerde puanlar verilebiliyor. Siz de binanızın puanını yükseltebilirsiniz.
 

Kaynak : https://www.semtrio.com/enerji-kimlik-belgesi