Bitirme Tezi Nasıl Yazılır?

Bitirme tezi hazırlamak uzun bir çalışma süresi, uykusuz geceler ve endişe dolu saatler ile dolu olabilir. Sigma parayla tez yazdırma bu konuda araştırmacının yardımcısı olacaktır. Bitirme tezleri araştırmacının bütün emeğinin bir sonucu ve başarılı olması ile mükafatı olacaktır araştırmacı tezini yazarken üniversitenin hazırladığı yönergeleri uygulamalıdır.

Bitirme Tezi Nasıl Yazılır?
26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:41 tarihinde eklendi, 2.768 kez okundu.

Bitirme tezi hazırlamak uzun bir çalışma süresi, uykusuz geceler ve endişe dolu saatler ile dolu olabilir. Sigma parayla tez yazdırma bu konuda araştırmacının yardımcısı olacaktır. Bitirme tezleri araştırmacının bütün emeğinin bir sonucu ve başarılı olması ile mükafatı olacaktır araştırmacı tezini yazarken üniversitenin hazırladığı yönergeleri uygulamalıdır. Tezin başlığının tezi kişilere tam bir biçimde anlatmalıdır. Başlığın uzunluğu okuyucuyu sıkmayacak kadar olmalıdır. Gereksiz uzun başlıklar okuyucunun dikkatini dağıtarak okuru konudan uzaklaştırır. Çalışmanın önsözü araştırmacının tezine dair teknik ve bilimsel verilerden bağımsız olarak bahsedebileceği yerdir. Bu bölümde araştırmaya yol gösteren kaynaklardan bahsedilmeli ve araştırma süresince desteği alınan kişilere teşekkür edilebilmelidir. Tezlerin en çok ilgi çeken bölümleri özetleri, girişleri ve sonuçlarıdır. Tez ile ilgili genel bir bilgiye vakıf olmak isteyenlerin bu üç bölümü okumaları yeterli olmaktadır. Bu sebeple bu üç bölüm yazılırken araştırmacı çok dikkatli olmalı ve yazdıklarını tekrar tekrar okuyarak herhangi bir hataya sebebiyet vermemelidir. Özetler bitmiş bir araştırmanın sonuçlarına dair yazılırlar.  Bu sebeple geniş geçmiş zaman kipi ile yazılmalı ve edilgen kelimeler içermelidir.
 

Okuyucuların tezi rahatlıkla ele alabilmesi için tezde bölümlendirmenin incelikle yapılması gerekmektedir. Başlık atılması gerektirmeyen yerlerde başlık atılması teze zarar verecek ve kalitesizleştirecektir.
 

Bitirme Tezlerinin Temel Bölümleri
 

Giriş bölümü okuyucunun tez hakkındaki bütün bilgilere ucundan kıyısından vakıf olabileceği bölüm olmalıdır. Tezle ilgili temel bütün bilgileri içermeli ve neden hazırlandığını anlatmalıdır. Sırasıyla şu şekilde hazırlanabilir:
 

1.     Tezin konusu bir kez daha tanımlanır.

2.     Çalışmanın anlaşılmasında yardımı dokunacak ön bilgiler sunulur.

3.     Tezin konusu daha önce kullanıldıysa önceki çalışmalar hakkında araştırmacı kendi değerlendirmesini sunmalı ve kendi araştırmasının farklılıklarını ortaya koymalıdır.

4.     Tezin hazırlanmasında yürütülen deneyler, kullanılan yöntem ve bu yöntemlerin neden kullanıldığı anlatılmalıdır.

Girişten sonraki bölümlerde ayrıntılı çalışmalar yer almalıdır. Tezlerde her bölümün ilk paragrafı fazlasıyla önemlidir. Okurlar bu ilk paragraflardan tezi anlamaya çalışmaktadırlar. Çalışma gerektiği hallerde tablolar, şekiller ve raporlar ile desteklenmelidir. Sigma tez merkezi bu yöntemleri kullanır. Bu yöntemler tezi destekler.
 

Sonuç kısmında araştırmacı öğrenci elde ettiği sonuçları değerlendirir ve önerilerini anlatır. Bu sonuca giderken birden fazla yöntem izlenilmeli ve sonuçların analizi buna göre yapılmalıdır.
 

Bitirme Tezi Yazma Kuralları
 

Tüm tezlerde olduğu gibi bitirme tezlerinde de Türkçe yazım kurallarına uyulmalıdır. Bu kurallar Türk Dil Kurumu’nun Web sitesinde açıkça anlatılmıştır. Bu tez geniş geçmiş zamanda kaleme alınmalıdır. Genel bilgiler yalnızca geniş zaman ile yazılmalıdır.
 

Tezler baskıda renklerinin solmaması için siyah renkte hazırlanmalıdır. Tezlerin kağıda basılma aşamasında kağıdın tek yüzü kullanılmalıdır. Aksi belirtilmedikçe 12 punto, Times New Roman fontu kullanılacaktır. Bütün sayfalar numaralandırılmalıdır. Tüm ana bölümler başlatılırken yeni bir sayfa açılmalıdır. Tez hazırlanırken karşılıklı baskı seçeneği kullanılarak tezin sayfanın geneline eşit bir biçimde yayılması sağlanmalıdır. 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalı ve paragraflar 1,5 satır aralığına sahip olmalıdır. Başlıklardan sonra boşluk bırakılıp metne devam edilmeli veya başlanmalıdır. Tüm bölümler ve alt başlıkları dikkatlice numaralandırılmalıdır. Bölüm başlığından sonra hemen alt başlığa atlanmamalıdır. Başlıktan sonra kısa bir tanıtım metni yazılması içerik açısından faydalı olacaktır.
 

Araştırmacı öğrenci tezi hazırlarken kullandığı dilde sadeliğe gitmeli ve abartılı tanımlamalardan ve cümlelerden kaçınmalıdır. Bu konuyu destekleyip okunurluğu artırarak tezi güvenilir kılacaktır. Tez toplama bilgilerin ardı arkasına sıralandığı bir derleme değildir. Eşsiz bilgiler içermelidir. Katiyen başkalarının çalışmaları kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 

Tez yazılırken parça parça yazılması daha başarılı bir düzenleme yöntemi olacaktır. Parçadan bütüne gitmek bilgilerin tazeyken kayda geçirilmesini sağlar. Parçalar en sonunda birleştirilmeli ve aralarında tutarsızlık bulunuyorsa yeniden düzenlenmelidir. Yazım işleminin her aşamasının tez danışmanının kontrolü ile ilerlemesi tezin sağlıklı ilerlemesi için şarttır.
 

Tez tamamlanınca üniversitenin istediği sayıda çoğaltılacaktır. Bu kopyalar kurula iletilecektir ve tezin savunma günü için kuruldan randevu alınacaktır. Kurul bu süreç içinde tez jürisini belirleyecektir. Jürinin önünde tezini başarılı olarak savunan öğrenciler tezlerine onay alırlar. Onay alınan tez onay sayfası eklenerek ciltlenir ve veri tabanına kayıt edilmek üzere YÖK’e gönderilir. Bu prosedürler her üniversitede farklılık gösterebilir.