Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunları yapan yanar...

Eğer kurallara uymaz, çalışma düzenini bozarsanız işten tazminatsız atılabilirsiniz.İşi aksatacak şekilde internette vakit geçirmek, oyun oynamak, sosyal medya hesaplarında vakit harcamak, müstehcen sitelere girmek, işyeri mailinden özel yazışmalar yapmak atılma nedenleri arasında.
Yasalarımız çalışanlar kadar işverenlerin de haklarını koruyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanları bekleyen tehlikeleri yazdı.Bu nedenle bazı kurallara riayet etmeyen çalışanlar işten tazminatsız atılabiliyor. Tazminatsız kovduran nedenler arasında işi aksatacak şekilde internette vakit geçirmek de yer alıyor. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcar, sohbet ederse bu atılma sebebi sayılıyor. Hatta müstehcen sitelere girmek, işyeri mailinden özel yazışmalar yapmak da bunlara ilave edilebilir.
 
YARGI KARARLARI VAR
 
Yine zaruri ihtiyaçları aşan uzun özel telefon konuşmaları da atılma sebeplerinden oluyor. Bu şekilde atılan işçi Yargıtay kararlarına göre tazminat da alamıyor. Çünkü, İş Kanunu bu tür hallerde işverene de haklı fesih imkanı tanıyor. Yargıtay, tazminat verilmesiyle ilgili bazı kararlarda ise 'işin aksatılıp aksatılmamasını' ölçü olarak kabul ediyor.
 
BUNLARA DİKKAT!
 
İş Kanunu Madde 25, işverenin haklı nedenlerle iş akdini feshetme şartlarını şöyle sıralıyor:
 
İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla sürmesi.
 
- İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 
- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
 
- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 
- İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.
 
- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 
- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 
- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:55Haber Adresi: http://www.objektifhaber.com/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-bunlari-yapan-yanar-397044-haber/