Patlamadan korunma dökümanı

İş yerlerinde olası durumlarda meydana gelen patlamalardan korunmak ve patlamada yapılması gerekenleri inceleyen belge vardır.

Patlamadan korunma dökümanı
17 Ocak 2018 Çarşamba 11:57 tarihinde eklendi.

İş yerlerinde olası durumlarda meydana gelen patlamalardan korunmak ve patlamada yapılması gerekenleri inceleyen belge vardır. Bu belgeye verilen isim Patlamadan korunma dökümanı olarak bilinmektedir. Belgenin hazırlanma nedeni çalışanların sağlık ve güvenliklerini güvence altına almaktır. Günümüzde büyüyen iş dünyasının yarattığı olumsuz etkilerin başında yanma ve patlama olayları gelmektedir. Bazen küçük çaplı hasarlar olsa da genelde büyük hasarların meydana geldiği bilinmektedir. Üretim tesisleri, fabrikalar ve buna benzer yerlerde meydana gelebilecek patlama olaylarına karşı tedbir alabilmek için bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aksi halde meydana gelecek zararların boyutu çok daha yüksek olabilmektedir. Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk harflerinden oluşturulan ATEX sertifikası, parlayıcı ve kolay alev alıcı maddelerin üretim yerleri için alınan uluslararası bir belgedir. Parlayıcı, patlayıcı ve kolay alev alabilen ürünlerin üretimlerini yapabilmek için alınan bu belge veya sertifikanın Türkçe açılımı “Patlayıcı Atmosferler” anlamına gelmektedir. İşletme veya üreticilerin en çok dikkat etmeleri gereken işlemlerden biri olan Proses güvenliği, hem çalışanlar açısından hem de işveren açısından daha fazla güven ve teminat ortamını oluşturabilmektedir.
 

Patlamadan korunma dökümanı, 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanması zorunlu bir belgedir. Bu belge ile üretim yapılabilmektedir. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği tesis ve işletmelerde bu döküman hazırlanmadan imalat yapılması kesinlikle yasaktır. Tabi ki belgenin hazırlanması, hem çalışanlar açısından hem de iş verenler açısından hayati değer taşımaktadır, bu nedenle belgenin hazırlanmasını geciktirmek veya askıya almak gibi durumlara girmemek en doğrusudur.
 

Güvenli ortamlarda çalışmak ve iş hacminin doğru şekilde verim vermesini sağlamak için kanunen bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği yerlerde de buna göre bazı düzenlemeler ve yasal zorunluluklar getirilmiştir. Çalışanların güvenliğini sağlamak ve sağlık güvencelerini oluşturmak için dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında, patlamadan korunabilmek için oluşturulan dökümandır. Bu dökümanın faydası; işveren için yasal düzenlemeye uygun şekilde çalıştığı için herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamasıdır, çalışanlar için ise dikkat etmeleri gereken hususları belirttiği için daha güvenilir bir ortamda çalışma imkanı bulmalarıdır. Günümüzde şehirlerin büyük oranda yayılması ve bununla birlikte üretim yerlerinin yaşam alanları ile iç içe bulunmasından dolayı bir takım sorunlar meydana gelmektedir. Özellikle patlayıcı madde üretiminin yapıldığı yerler veya üretimlerinin parlayıcı ve patlayıcı özelliklere sahip olduğu alanlarda olası durumlarda tahribatın daha fazla olacağı kesindir. Bu nedenle patlamadan korunma dökümanı hazırlamak ve buna uygun şekilde faaliyet göstermek son derece önemlidir. Günümüzde birçok işletmenin insanların toplu olarak yaşadıkları alanlara yakın noktalarda yer almasından dolayı zaman zaman medya ve basında bir takım üzücü hadiselerin yaşandığına tanıklık edebiliyoruz. İşte tüm bunlardan dolayı işverenlerin çalışma prensiplerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. En azından yaşanacak zarar boyutunu asgari seviyeye indirgemek için belli bazı güvenlik önlemlerinin alınması ve bunları da maddeler halinde çalışanlara tevdi edilmesi gerekmektedir. Güvenilir ortamların oluşması ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini temin altına alabilmek için bilinmesi gereken tüm kural ve prensiplerin yer aldığı döküman, işlerin daha sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olmakta ve çalışanların hangi haklara sahip olduklarını içermektedir. Patlama öncesi alınması gereken önlemler ve patlama esnası ve sonrası yapılması gerekenlerin tamamının yer aldığı döküman incelendiğinde sonuçların pozitif yönde hem çalışan hem de işveren için işlendiği görülecektir.
 

Detaylı bilgi için https://www.szutest.com.tr/patlamadan-korunma-dokumani-atex/ adresini ziyaret edebilirsiniz.