TMSF Dumankaya'nın faal olmayan grup şirketlerini tasfiye ediyor

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Dumankaya grup şirketlerini tasfiye ediyor.

TMSF Dumankayanın faal olmayan grup şirketlerini tasfiye ediyor
15 Mayıs 2018 Salı 20:29 tarihinde eklendi.
TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Dumankaya grup şirketlerini tasfiye ediyor.
 
TMSF'den tasfiyeye ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;
 
"Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
 
"Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;
 
"Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.
 
"Bu kapsamda;
 
"Şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
 
"Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği;
 
"Hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.
 
"Şirket Ünvanları: 1) Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.
 
                            2) Dumankaya Holding A.Ş.
 
                            3) Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.
 
                           4) Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.
 
                           5) Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
                           6) Dumankaya Teknoloji A.Ş."