Yazıcıoğlu’nun helikopterinde telsiz bağlantısı kesikmiş