1 yıllık pasaport harcı 102 lira

Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak.

1 yıllık pasaport harcı 102 lira
30 Aralık 2010 Perşembe 13:03 tarihinde eklendi, 2.280 kez okundu.

 

Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak.
    
Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Harçlar Genel Tebliğine göre, yeni yılda harçlarda 10 kuruşa kadarki kesirler tahsil edilmeyecek.
    
Tebliğ uyarınca, yeni yılda bazı harç tutarları şöyle olacak:
 
HARÇLAR                                                               TUTAR/TL
 
     ------------------------------------------------------------------   
 
Yargı harçları
 
-Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerine başvuru harcı               8,60
-Asliye ve idare mahkemelerine başvuru harcı                            18,40
-Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek Mahkeme       28,20
-Yargıtay ve Danıştay'a temyiz başvurusu                                79,50
-İcraya başvurma harcı                                                  18,40
-İdare harçları                                                         12,80
 
Noter harçları
 
-Özel vekaletnameler beher imza                                          5,00
 
-Genel vekaletnameler beher imza                                         7,90
 
-Serbest meslek defter tasdiki                                          18,40 
 
Konsolosluk harçları
 
-Vizeye tabi yabancı hava ticaret ve gezinti gemileri vizeleri         233,90
-Bilirkişi tayini ve raporlarının tasdiki                               34,30
 
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, çalışma izin belgesi harçları
 
-6 aya kadar pasaport harcı                                             70,00
-1 yıl için olanlar                                                    102,30
-2 yıl için olanlar                                                    166,90
-3 yıl için olanlar                                                    236,90
-3 yıldan fazla süreliler                                              333,80
-Giriş vizeleri-tek giriş                                              233,40
-Müteaddit giriş                                                       781,50
-Transit vizesi-tek transit                                            233,40
-Çift transit                                                          468,20
-Yabancılara verilecek çalışma izinleri-1 yıla kadar                   119,70
-3 yıla kadar                                                          360,20
-Süresiz çalışma izin belgesi                                          600,80
-Bağımsız çalışma izin belgesi                                       1.202,40
 
   
 
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
 
-Patent başvuru harcı                                                   13,20
-Tekli tasarım başvuru harcı                                            20,50
-Tasarım tescil harcı                                                   21,70
-Lise veya bu dereceye muadil okullarda verilecek diplomalar             4,90
-Üniversite haricinde kalan yüksekokullardan verilecek diplomalar        7,90
-Silah taşıma müsaade vesikası (her yıl için                           467,60
-Silah bulundurma vesikası                                             748,30        
 
 
Trafik harçları
 
-A sınıfı sürücü belgeleri                                              83,80
-B sınıfı sürücü belgeleri                                             252,30
-F ve H sınıfı sürücü belgeleri                                         83,80
-Uluslararası sürücü belgeleri                                         168,20
-Diğer sürücü belgeleri                                                420,70
 
-FAHRİ KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ-
    
Bu arada bir başka Harçlar Genel Tebliği ile de 1 Ocak 2011"den itibaren muvazzaf ve fahri konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları düzenlendi.
    
Buna göre, sözkonusu harçların hesaplanmasında 1 ABD doları 1,50 TL olarak dikkate alınacak. Buna ilişkin katsayılar da ilgili tarifelere göre 0,37 ile 2,6 arasında uygulanacak.
    
-EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞ YOK-

Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda artmayacak.
    
Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2011 yılında da, bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri geçerli olacak.
    
Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.392,81 lira, azami 1.485,28 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira arasında değişecek.
    
Basit yapılarda ise asgari bedel 169,73 lira, azami bedel de 188,22 lira olacak.
    
Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.439,05 lira, birinci sınıf inşaatlarda 956,93 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 641,92 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 435,22 lira, basit binalarda ise 188,22 lira olarak uygulanacak..htm#ixzz19akSrvBE