2-B'de satışlar aralıkta

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2-B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışıyla ilgili 23 Kasım 2012 tarihi itibariyle 427 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Şimşek, önümüzdeki ay, bu taşınmazların satış işlemlerini de başlatacaklarını açıkladı.

2-Bde satışlar aralıkta
26 Kasım 2012 Pazartesi 13:29 tarihinde eklendi.

 

Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda, bakanlığın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.
 
Kamuoyunda 2-B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışını düzenleyen 6292 sayılı Kanunun çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, kanun kapsamında 23 Kasım 2012 tarihi itibarıyla aldıkları başvuru sayısının yaklaşık 427 bine ulaştığını, başvuruların da tespit edilen 2-B kullanıcı sayısının yüzde 68'ine denk geldiğini söyledi.
 
Harcama programları gözden geçirilecek
 
Harcama programlarını verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçireceklerini anlatan Şimşek önümüzdeki yıl bu hedefi gerçekleştirecek idari mekanizmayı oluşturacaklarını söyledi. 
 
Hazırladıkları Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı ile kamu taşıtlarının edinimi, kullanımı ve elden çıkarılmasında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirten Şimşek, hesabını veren devlet anlayışıyla "Vatandaş Bütçesi" çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. 
 
Kamu mali yönetiminde karar verme sürecini güçlendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesi ile bütçe hazırlık aşamasından kesin hesap sürecine kadar tüm mali işlemleri elektronik ortama taşımayı hedefliyoruz" dedi.
 
Belediye şirketlerinin mali verilerini bilişim sistemi üzerinden derlemeye başladıklarını anlatan Şimşek, mahalli idarelerin mali büyüklüğünü belediye şirketlerinin verilerini de dahil ederek değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 
 
2011 yılında yasal düzenlemelerini tamamladıkları Kamu Elektronik Ödeme Sistemini 2012 yılı Haziran ayında tüm muhasebe birimlerinde uygulamaya aldıklarını söyleyen Şimşek, böylece nakit ve borç yönetiminde etkinliği artırdıklarını ifade etti.
 
2013-2017 Stratejik Planı hazırlandı
 
Bakanlığın, 2013-2017 dönemini kapsayan yeni Stratejik Planı'nı hazırladıklarını da açıklayan Şimşek, bu sayede bakanlık politikalarının saydamlığını, öngörülebilirliğini ve hesap verebilirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek, mali suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini de vurguladı.
 
Şimşek, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin talepleri halinde hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmeye devam ettiklerini, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti. 
 
Yeni Gelir Vergisi Kanunu
 
Gelir Vergisi Kanunu çalışmalarının tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, yeni kanunla ilgili şu bilgileri verdi:
 
"Yeni Gelir Vergisi Kanunu çalışmamızda; vergi sistemini etkinlik, basitlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Gelir ve Kurumlar Vergisini tek bir kanunda birleştiriyoruz. Vergi tabanını genişletmek amacıyla istisna ve muafiyetlerin kapsamını daraltıyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamı teşvik ediyoruz."
 
Şimşek, benzer şekilde Vergi Usul Kanunu'nun da sadeliği, anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliği esas alarak yeniden yazdıklarını bildirdi.
 
Özel kesim tasarruflarını artırmak için önemli reformlara imza attıklarını belirten Şimşek, bireysel emeklilik hesabına, katılımcının katkı payının yüzde 25'i kadar doğrudan destek sağlandığını hatırlattı. 
 
Bakan Şimşek, tasarrufta vadenin uzatılması amacıyla uzun vadeli mevduattaki tevkifat oranını düşüreceklerini de dile getirdi. 
 
Mali afla 39,4 milyar lira yapılandırıldı
 
6111 sayılı Kanun ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali yapılandırmasını başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Mehmet Şimşek, kanundan yararlanmak üzere 5,3 milyon mükellefin başvuruda bulunduğunu, 39,4 milyar liralık alacağın da yeniden yapılandırıldığını açıkladı.
 
Şimşek, "Yapılandırılan alacakların 20 milyar lirasını yani yaklaşık yüzde 54,5'ini tahsil ettik. 6322 sayılı Kanunla, ödemelerini süresinde gerçekleştiremeyen 1 milyon 21 bin mükellefe, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam etme imkanını sağladık" dedi.
 
Kayıtdışılıkla mücadele
 
Kayıtdışılığa karşı yürütülen etkin mücadele sayesinde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Şimşek, yapılan uluslararası çalışmaların, Türkiye'de kayıtdışılık oranının son 10 yılda 5 puan azalarak 2012 yılında GSYH'nin yüzde 27,2'sine gerilediğini gösterdiğini söyledi.
 
Şimşek, kayıtdışılıkla mücadele çerçevesinde elektronik defter ve elektronik sicil merkezinin oluşturulduğunu, kaçak akaryakıt olarak kullanılan ürünlerde vergi oranlarını artırdıklarını, nakil araçlarının ithalat veya imalat ile nihai tüketiciye satış aşamalarını takip ettiklerini dile getirdi.
 
Bakan Şimşek, şirketlerin doğal gaz, elektrik ve su kullanım verilerinden yararlanarak beyan edilen verginin doğruluğunu tespit edeceklerini, banka POS cihazları ile yazar kasaları uyumlu hale getirerek POS'tan geçen her alışverişin fişinin otomatik kesilmesini sağlayacaklarını kaydetti.
 
2013 gelir bütçesi
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılı gelir bütçesi hakkında da şu bilgileri verdi:
 
"2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde; bütçe gelirleri 370,1 milyar lira, vergi gelirleri 317,9 milyar lira, vergi dışı gelirler 52,1 milyar lira olarak tahmin edilmektedir.
 
2013 Yılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde; gelir vergisi 62,7 milyar lira, kurumlar vergisi 29,3 milyar lira, dahilde alınan KDV 36,4 milyar lira, ithalde alınan KDV 61,2 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 83,1 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi 7,5 milyar lira, BSMV 6,3 milyar lira, harçlar 11,2 milyar lira, damga vergisi 8,1 milyar lira, Özel İletişim Vergisi 4,9 milyar lira, Gümrük Vergisi 6,1 milyar lira, diğer vergiler 1,1 milyar lira olarak tahmin edilmiştir.
 
2013 Yılı Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirler'e baktığımızda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 9,1 milyar lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2 milyar lira, faizler, paylar ve cezalar 24,3 milyar lira, sermaye gelirleri 9,3 milyar lira, alacaklardan tahsilat 286 milyon lira olarak yer almaktadır."
 
2012 yıl sonu gerçekleşme tahminleriyle karşılaştırıldığında, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri yüzde 12,4 oranında, vergi gelirleri ise yüzde 14 oranında artış gösterdiğini belirten Şimşek, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri tahminlerinin gerçekçi olduğunu söyledi.
 
Şimşek, "Ayrıca, 2012 yılında bazı kalemlerde yaptığımız vergi artışı ile BOTAŞ'ın yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımıyla önümüzdeki yıl vergi gelirlerini 17 milyar lira artırmasını bekliyoruz. Bu etkiler hariç vergi gelirlerinde beklediğimiz artış oranı yüzde 7,8'dir" diye konuştu.