2012 yılı yatırım programı yayımlandı

Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2012-2014 Orta Vadeli Programında ve 2012 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2012 yılı yatırım programı Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

2012 yılı yatırım programı yayımlandı
14 Ocak 2012 Cumartesi 23:32 tarihinde eklendi.

Yatırım programında bu yıl 2 bin 622 projeye toplam 38 milyar 168,7 milyon lira harcanması öngörüldü. Söz konusu yatırım miktarının 1 milyar 344,8 milyon liralık kısmı özkaynaklardan, 4 milyar 344,8 milyon lirası ise krediden karşılanacak.
    
Yatırım harcamalarının 649,3 milyon liralık kısmı etüd proje için harcanırken, devam eden projelere 27 milyar 382 milyon lira, yeni projelere de 10 milyar 137,4 milyon lira gidecek.
    
Halen yatırım yapılan 2 bin 622 proje için yıllara sari toplamda harcanması gereken para ise 361 milyar 955,9 milyon lira olarak hesaplandı.
   
Projelerin dağılımına bakıldığında ise eğitim için 694, sosyal alanda 573, ulaştırma-haberleşmede 420 ve tarımda 290 proje yürütüldüğü dikkati çekiyor.
    
Miktar bazında ise bu yıl en büyük yatırım kalemini 12 milyar 31,2 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme aldı. Bunu 5 milyar 907,2 milyon lira ile eğitim, 5 milyar 528,5 milyon lira ile de tarım projeleri izledi.
    
Maliye Bakanlığı bütçesinden köylerin altyapısının desteklenmesi (KÖYDES) için tahsis edilen 550 milyon lira ile Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) için tahsis edilen 500 milyon lira tutarındaki ödenekler yatırım programı toplamlarına dahil edilmedi.
    
Yatırım programında ortalama dolar kuru ise 1,7354 lira olarak belirlendi.