2015 için yeniden değerleme oranı 10.11

Maliye Bakanlığı, 2015 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını 10.11 olarak açıkladı. Bakanlığın tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

2015 için yeniden değerleme oranı 10.11
15 Kasım 2014 Cumartesi 13:44 tarihinde eklendi.


Resmi Gazetede yayımlanan tebliği şöyle: “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında 'yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oran Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile ilan edilir' hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için yüzde 10,11 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.”


CİHAN