Aile hekimleri motive edilmek istiyor

Geçen yıldan beri tüm ülkede uygulanmaya başlanan aile hekimliğiyle ilgili sağlık çalışanları yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Aile hekimleri motive edilmek istiyor
07 Ekim 2011 Cuma 10:55 tarihinde eklendi.

 

Sağlık-Sen'in aile hekimliği sorunları araştırmasına katılanların yüzde 74'ü mesleki motivasyon için ödül mekanizmaları oluşturulması gerektiğine inanıyor. 
   
 Geçen yılın aralık ayından bu yana tüm Türkiye'de uygulanan aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan problemler konusunda bir çalıştay düzenleyen Sağlık-Sen, bu toplantıda ele alınan temel sorunlarla ilgili de eylül ayında ülkenin farklı yerlerinde görev yapan 362 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının katıldığı bir saha araştırması yaptı. 
     
Söz konusu sendikanın aile hekimliği sorunları araştırmasında, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sistemle ilgili yeni düzenleme talepleri dikkat çekti. 
     
Araştırmaya katılanların yüzde 48,2'si "aile hekimliği mesleki tanımı yeniden yapılandırılmalıdır", yüzde 65'i "aile sağlığı çalışanlarının mesleki tanımı yeniden yapılandırılmalıdır" görüşüne "kesinlikle katıldığını" ifade etti. 
     
Çalışmaya katılanların yüzde 59,6'sı "aile sağlığı elemanı" yerine "aile sağlığı hemşiresi ve ebesi" ile "aile sağlık memuru" gibi unvanlar kullanılması gerektiğine "kesinlikle katılıyor". 
     
Soruları yanıtlayanların yüzde 54,2'si "aile sağlığı elemanlarına aile hekimleri gibi uzaktan eğitim verilmesini", yüzde 69,1'i "evde bakım hizmetlerinin aile hekimliği görev alanından çıkarılmasını", yüzde 65,7'si "mobil sağlık hizmetlerinin coğrafi koşullar, nüfus yoğunluğu gibi kriterler göz önüne alınarak yeniden yapılandırılmasını", yüzde 61,1'i "kanser, kronik hastalıklar gibi ileri tetkik gerektiren hastalıklarla ilgili tarama görevinin aile hekimliği görev alanından çıkartılmasını" istiyor. 
     
Katılımcıların yüzde 74,3'ü ise "mesleki motivasyonu artırmak adına ceza mekanizmaları yerine ödül mekanizmalarının oluşturulması" gerektiğine inanıyor. 
     
Çalışmaya katılarak soruları yanıtlayanların yüzde 66'sı ise "Halkın aile hekimliğiyle ilgili bilgisinin artırılması ve sorumluluk bilincinin oluşturulması için Sağlık Bakanlığınca materyaller hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması" gerektiğini düşünüyor. 
   
Çalışmaya katılanların yüzde 79,3'ü aile hekimleri veya çalışanlarına nöbet görevi verilmemesini, yüzde 80,6'sı kullanamadıkları yıllık izinlerin ertesi yıla devredilmesini, yüzde 85,1'i yıllık izinlerinde ücretlerinin tamamının ödenmesini, yüzde 85,8'i ücretlerinin tamamının emekliliğe yansıtılmasını istiyor.