Ankara Valiliği, ekmek israfına savaş açtı

Ankara’da ekmek israfını önlemek için toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması için eğitim seferberliği başlatılıyor.

Ankara Valiliği, ekmek israfına savaş açtı
08 Nisan 2013 Pazartesi 11:06 tarihinde eklendi.

 

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, başkentte israfı önlemek ve tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştırmak için kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderdi. Yüksel, genelge ile ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın Ankara’daki tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesi ile ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm vatandaşlar için bir yaşam biçimi haline gelmesinin özendirilmesi talimatı verdi. İsrafı önleme genelgesinde şu ifadeler yer aldı: "Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında; ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2.1 milyar ekmeğin israf edildiği soncunun ortaya çıktığı, söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığının 1.5 milyar TL olduğu, bu sonuçların ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kıldı. Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, israfın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."
 
ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER
 
Vali Yüksel alınmasını istediği tedbirleri ise şöyle sıraladı: "Ankara ilinde kampanyanın amacına ulaşabilmesi için toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek; halkımız sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. Kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu, kurum ve kuruluşları; alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekler, Ankara ilinde yürütülecek olan çalışmalarla israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkıda bulunacaklardır. Ankara ilinde ilgili kuruluşlar tarafından konuya ilişkin eğitim, seminer, panel, konferans ve toplantı gibi organizasyonlar tertiplenecek ve söz konusu etkinliklerde; araştırma sonuçlarına, ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin faydalarına ilişkin bilgiler verilecek ve bu kampanya kapsamında hazırlanacak kamu spotu, film, animasyon gibi çalışmalar gösterilecektir. Ayrıca, kampanya kapsamında kuruluşlarca temin edilebilecek yazılı ve görsel malzemeler medya ve diğer iletişim araçları kullanılarak toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılacak; özelikle, gar, istasyon, durak, metro, havaalanı, karayolu, liman, toplu taşıma araçları ve benzeri kamuya açık yerlerde yazılı ve görsel bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.  Belediyeler ve il özel idarelerince ekmek fırınları düzenli olarak denetlenecektir.  Ankara ilinde, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde kararlılıkla yürütülerek takip edilecek ve ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm vatandaşlarımız için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirilecektir."

CİHAN