Bakanlık, 400 baraja orman kuracak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği’nden sonra 3 yeni eylem planını hayata geçiriyor.

Bakanlık, 400 baraja orman kuracak
26 Nisan 2013 Cuma 15:21 tarihinde eklendi.

2 milyar liranın harcanacağı eylem planları ile erozyonla daha etkin mücadele edilecek, taşkın zararları en aza inecek ve barajların ömrü uzayacak. Çalışmalarda 400 adet barajda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilecek. Yaban hayatı için yeni barınma bölgelerinin de oluşacağı alanlarda yöredeki insanların faydalanabileceği uygun meyveli ve insanlara ekonomik olarak katkı sağlayabilecek türde fidanlara ağırlık verilecek.

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2008-2012 yıllarını kapsayan ve 2 milyon 429 bin hektar alanda 2 milyar fidanın toprakla buluştuğu ‘Milli Ağaçlandırma Seferberliği’nin ardından ‘Erozyonla Mücadele’, ‘Yukarı Havza Sel Kontrolü’, ‘Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma’ eylem planlarını hayata geçiriyor. 
 
Eylem Planlarını açıklayan Prof. Dr. Eroğlu, "İklim değişikliği hayatın her safhasını etkiliyor ve çözüm bulunmasını zorunlu kılıyor. İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını bir plan ve program dahilinde geçekleştirmek gerekiyor. Bu maksatla hayata geçirdiğimiz eylem planlarıyla erozyonla daha etkin mücadele edilecek, taşkın zararları en aza inecek ve barajların ömrü uzayacak." diye konuştu. 
 
EROZYONA KARŞI 2 MİRYAR LİRA HARCANACAK
 
2013-2017 yıllarını kapsayan ve uygulamaya konulan, "Erozyonla Mücadele Eylem Planı" ile ülke genelinde erozyona maruz bütün alanlarda,  erozyonla daha etkin mücadele edilecek. Havza bazında çalışılacak bu eylem planı kapsamında 5 yıllık süre içerisinde 14 milyon dekar alanda erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı çalışmaları yapılacak. Bu sahalar ve önceki yıllarda tesis edilmiş benzer sahalarla birlikte toplam 22 milyon 870 bin dekar alanda bakım çalışmasının yapılacağı eylem planı kapsamında yaklaşık 2 milyar lira harcanacak.
 
Uygulamaya konulan diğer bir eylem planı olan, "Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı" ile 2013-2017 yılları arasında 25’i ana havza olmak üzere 227 sel havzasında toplam 41 milyon 550 bin dekar alanda çalışma yapılarak can ve mal kayıplarının önüne geçilecek. 
 
Sel ve taşkınlar, Türkiye’yi tehdit eden tabii afetler arasında depremlerin ardından ikinci sırada yer alıyor. Meteorolojik karakterli afetlerin en yaygınlarından olan seller havzanın üst kısımlarındaki su toplama bölgesinde toprak-su-bitki arasındaki tabii dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. 
 
TAŞKINLARDA 464 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
 
Sel ve taşkınları önlemede en etkili ve kalıcı metot ise su toplama bölgesindeki bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmekten ve tedbirlerin alınmasından geçiyor. Uygulamaya konulan, 'Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı' ile bu denge yeniden tesis edilerek gerekli tedbirler alınacak. Son 20 yılda 464 vatandaşın hayatını kaybettiği Türkiye’de meydana gelen 544 taşkında ekonomik kayıp ise 2 milyar dolara yaklaştı. Ayrıca son 20 yıl içerisinde yaklaşık 533 bin hektar alan taşkına maruz kaldı. Hayata geçirecek eylem planı ile yukarı havzalarda alınacak sel kontrol tedbirleri, suyun yüzeysel akışa geçerek sel ve taşkın oluşmasını engelleyecek,  böylece can ve mal kaybının yaşandığı ana mecrada alınacak tedbirleri en aza indirecek.
 
Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı ile 400 adet barajda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilecek. Eylem Planı ile atıl durumda bulunan baraj kenarları ağaçlandırılacak su kalitesi ve miktarı arttırılarak gelecek nesillerin su kaynakları güvence altına alınacak. Yeni barajların inşa edilmesi kadar eski yapıların da korunması önem arz ediyor. Bu eylem planı ile barajlarda meydana gelen erozyon önlenerek barajların ekonomik ömrü uzatılarak aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yaban hayatı için yeni barınma bölgelerinin de oluşacağı alanlarda yöredeki insanların faydalanabileceği uygun meyveli ve insanlara ekonomik olarak katkı sağlayabilecek türde fidanlara ağırlık verilecek.

CİHAN