Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik

Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik
29 Aralık 2011 Perşembe 10:51 tarihinde eklendi.

23 Mart 2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğine, "Mensuplarına basın kartı verilebilecek basın-yayın kuruluşlarında; halen çalıştıklarını ve son 36 ay süre ile de bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları prim döküm cetveli ile belgeleyerek, bu maddenin yayımını takip eden 1 ay içinde müracaat eden basın mensupları hakkında, 5'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde öngörülen şart aranmaz ve ilgililerin başvuruları Basın Kartı Komisyonuna iletilir" geçici maddesi eklendi.
    
Buna göre, başvuranların "en az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması" şartı geçici maddenin yürürlükte olduğu 1 ay süresince aranmayacak.