BBDK ek süre vermeyecek

gayrimenkul değerinin yüzde 75'i, ticaride ise yüzde 50'si oranında kredi verebileceğine ilişkin kararın uygulanmasında herhangi bir ek süre verilmeyecek

BBDK ek süre vermeyecek
31 Aralık 2010 Cuma 17:07 tarihinde eklendi, 2.143 kez okundu.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların, gayrimenkul değerinin yüzde 75'i, ticaride ise yüzde 50'si oranında kredi verebileceğine ilişkin kararın uygulanmasında herhangi bir ek süre verilmeyeceğini bildirdi.
    
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bankalar tarafından konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak kredilerle konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75'i, ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde ise teminata konu olacak gayrimenkulün değerinin yüzde 50'si ile sınırlandırılmasına ve teminata konu olan bu gayrimenkullerin değerinin BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilmesine ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına" karar verildiği hatırlatıldı.
    
Kurul kararının uygulanmasıyla ilgili olarak Kuruma ulaşan çeşitli sorularda yer alan hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, tamamlanmamış projeler kapsamındaki konutların teminat olarak alınması suretiyle kullandırılan kredilerle, gerçek kişi tüketicilerin mesleki veya ticari amaç dışında yatırım amacıyla konut satın alımları için kullandırılan ve satın alınan konutun teminat olarak alındığı kredilerin ve fabrika binası veya arsası, dükkan, alışveriş merkezi, otel, tarla, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin teminat olarak alındığı ticari kullanım amaçlı gayrimenkul satın alımları için kullandırılacak tüm kredilerin 16 Aralık tarihli bu kararın kapsamında bulunduğu belirtildi.
    
Açıklamaya göre, 1 Ocak 2011 tarihinden önce tahsis edilen veya kullandırılan konut teminatlı kredilerin; söz konusu kredinin kullandırıldığı bankaca yeniden finanse edilmesi durumunda da bu tür krediler söz konusu karar kapsamında değerlendirilecek.
    
Birden fazla gayrimenkulün teminat olarak alındığı durumlarda kredi tutarının teminat olarak alınan gayrimenkulün değerine oranının hesaplanmasında toplam teminat değeri dikkate alınacak.
    
Değerleme işlemleri yapacak şirketler, mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak.
    
Proje aşamasında bulunan konutların teminat olarak alınması (doğrudan ipotek tesisi, irtifak hakkı üzerinde rehin tesisi veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi şeklinde) suretiyle gerçekleştirilecek kredi kullandırımlarında kredi tutarının teminat olarak alınan gayrimenkulün değerine oranının hesaplanmasında, gayrimenkulün değeri olarak satış fiyatı esas alınacak.
    
16 Aralık tarihli bu kararın uygulanmasına ilişkin olarak ek süre verilmeyecek.