BDDK ve SPK'nın merkezleri İstanbul'a taşınıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) merkezleri İstanbul'a taşınacak. Nakil işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak.

BDDK ve SPKnın merkezleri İstanbula taşınıyor
12 Ocak 2011 Çarşamba 21:51 tarihinde eklendi.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının bugünkü görüşmelerinde 8 madde daha kabul edildi. 
    
Kabul edilen maddelere göre, YİP (Yap-İşlet-Devret) ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. YİP çerçevesinde yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilecek. 
    
"Kalkınma Ajansının yıllık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamayacağına" ilişkin düzenleme, 2013 bütçe yılına kadar uygulanmayacak. 
    
Konut edindirme yardımı hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketince (EGYO) ödenen kar paylarının EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı Hazine tarafından EGYO'ya ödenecek. 
    
Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel ve kamu sermayeli banka veya bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları, bu amaçla ilgili yıl bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere Hazinece ödenecek. Mevcut düzenlemede, bunun avans olarak ödenmesi hükmü vardı. 
    
Tarım kredi kooperatiflerine ve Halk Bankası A.Ş'ye verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.