Borcu olmayana indirim! Yeni dönem başlıyor, 25 Ekim'e kadar ödeme yapanlar yararlanacak

Yeni dönem eylülde başlıyor. Borcu bulunmayanlar indirim imkanından yararlanabilecek. Borcu olanlar ise 25 Ekim tarihine kadar ödeme yapmaları durumunda indirim imkanından faydalanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirim konusunda önemli bir değişikliğe gidildi. Beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için bundan böyle işverenin “Türkiye genelindeki tüm işyerlerinin” SGK’ya prim borcu olup olmadığına bakılacak

Borcu olmayana indirim! Yeni dönem başlıyor, 25 Ekime kadar ödeme yapanlar yararlanacak
03 Ağustos 2021 Salı 09:39 tarihinde eklendi, 1.042 kez okundu.
Borcu olmayan ödüllendiriliyor. Borcunu ödeyen de indirim imkanından yararlanıyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, 4/a (SSK) statüsünde çalıştırılan işçilerin prime esas kazançları üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere toplam yüzde 34.5 oranında prim kesiliyor. İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Beş puanlık indiriminden SGK’ya sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerleri yararlanabiliyor.
Bugüne kadar, 5 puanlık prim indirimi için işyeri bazında borcun olmaması yeterliydi. Birden fazla işyeri bulunan işverenin A ve B işyerinde borcu olsa bile borcu olmayan C işyerinde 5 puanlık prim indirimi uygulanıyordu.
 
İŞVERENİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ BORCUNA BAKILACAK
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müşterek belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 5 puanlık prim indirimi konusunda önemli bir değişikliğe gitti. SGK Başkanı İsmail Yılmaz imzasıyla yayımlanan 2021/26 Sayılı Genelge uyarınca artık 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için işverenin SGK’ya yasal süresi geçmiş prim borcu bulunup bulunmadığı işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.
 
YENİ UYGULAMA EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK
 
Türkiye genelinde borç sorgulaması uygulamasına eylül ayından itibaren başlanacak. Birden fazla işyeri bulunan işverenin işyerlerinden sadece birinde prim borcu bulunduğu tespit edilirse, borcu bulunmayan diğer işyerlerine uygulanmakta olan 5 puanlık prim indirimi de sona erdirilecek.
 
BORCU BULUNAN İŞVEREN 5510 KODUNU SEÇEMEYECEK
 
Beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 5510 kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekiyor. Beyanname doldurulurken işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinde borcunun bulunup bulunmadığı sistem tarafından sorgulanacak. İşveren, işyerlerinden birinde 15 lira ve üzerinde borç bulunması halinde hiçbir işyeri için 5510 kodunu seçemeyeceğinden prim indiriminden yararlanamayacak.
 
BORCU OLANLARA 25 EKİM’E KADAR SÜRE
 
SGK’ya borcu bulunan işverenler borçlarını ödedikleri veya yapılandırdıkları, yapılandırma taksitlerini de düzenli ödedikleri takdirde 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler.
 
Eylül ayında çalıştırılan işçilere ilişkin beyannameler 26 Ekim 2021 tarihine kadar verilecek. İşyerlerinden herhangi birinde borcu bulunan işverenler, bu borçlarını 26 Ekim’den önce öderlerse tüm işyerleri için prim indiriminden yararlanmaya devam edebilecekler. Aksi takdirde 5 puanlık prim indirimi uygulanan işyerlerinde indirime son verilecek. İşverenler bu işletmelerde çalışan işçiler için 5 puan daha fazla prim ödeyecekler.
 
5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?
 
Beş puanlık prim indirimi işçinin brüt ücretine, başka bir ifadeyle prime esas kazancının tamamına uygulanıyor. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (3.577,50 TL) ile bunun 7.5 katı (26.831,25 TL) arasında değişiyor. Buna göre, 5 puanlık prim indirimi işçi başına aylık 178,87 TL ile 1.341,56 TL arasında değişebiliyor.
 
BORÇ SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?
 
Sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarası ile yapılacak. İşverenin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerlerinin borçlu olması prim indiriminden yararlanmasını engellemeyecek. Aynı şekilde, işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan 4/b kapsamındaki prim borçları da sorgulama konusu yapılmayacak.
 
Alt işverenlik incelemesi ise iki türlü olacak. Hem işverenin alt işveren olarak üstlendiği işlerde, hem de iş verdiği alt işverenlere ait işyerlerinde borcun bulunmaması gerekiyor.
 
İLAVE 6 PUAN PRİM İNDİRİMİNDEN DE YARARLANAMAYACAKLAR
 
Beş puanlık prim indiriminden yararlanan işletmelere ayrıca 51 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da ilave 6 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Borcu nedeniyle 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayan işverenler ilave 6 puan indiriminden de yararlanamayacaklar. Buna karşılık, hakları varsa diğer teşviklerden yararlanabilecekler. (Habertürk)