CHP'den Özel yetkili mahkeme teklifi

CHP özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk süreleri ile ilgili yasa teklifi verdi.

CHPden Özel yetkili mahkeme teklifi
13 Temmuz 2011 Çarşamba 14:11 tarihinde eklendi, 1.004 kez okundu.

 

CHP’liler, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ve özel yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kaldırılması için kanun teklifi verdi.
 
CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve arkadaşlarının imzalarıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifte göre, kanunun yürürlüğe giriş tarihiyle özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ve savcılıklarının yetki ve görevlerinin sona ermesi" öngörülüyor.
 
Bu mahkemelerin yargıç ve savcıları, kadrolarıyla ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Mahkeme başkanları ve Cumhuriyet Savcıları adli yargı ilk derece ağır ceza mahkemeleri statüsünde görevlerine devam edecek; başka bir göreve atanmalarına HSYK karar verebilecek.
 
Hakim ve savcı dışındaki personel, adli yargı ilk derece ağır ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet Savcılığı birimlerinde görevlerine devam edecek. Bu personel hakkında ağır ceza mahkemesi başkanı veya ilgili Cumhuriyet Savcısının yazılı muvafakati olmadıkça başka bir yere veya göreve atama veya görevlendirme
işlemi yapılamayacak.
 
Mahkemelerin araç ve gereçleri, bu mahkemeleri bulundukları adli kaza merkezlerindeki adliyelere devredilecek.
 
Mevcut soruşturma ve dava dosyaları, ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın, durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulundukları aşamadan itibaren bu mahkemelerin bulunduğu adli kaza merkezlerindeki adliyelerde görev yapan ağır ceza mahkemelerine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilecek.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, daha önce özel yetkili ağır ceza mahkemelerince karara bağlanan dava dosyaları, hangi aşamada olursa olsun başkaca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın bulundukları aşamada adli yargı ilk derece ağır ceza mahkemelerinin statüsüne ve hükümlerine bağlı olarak incelenmeye devam edilecek. İncelemesi sona eren dava dosyaları, ilk kararı veren yetkili ve görevli ağır ceza mahkemelerine gönderilecek.
 
Teklif, özel yetkili mahkemelerin görev alanlarına giren suçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, CMK’nın 250, 251 ve 252. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.