Danıştay başkanını seçemedi

Danıştay Başkanı Hüseyin H. Karakullukcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından yeni başkanlık süreci de başladı.

Danıştay başkanını seçemedi
25 Haziran 2013 Salı 17:19 tarihinde eklendi.
Cumhuriyet döneminde Danıştay, 23'üncü başkanını seçecek. Ancak bugün başlayan başkanlık seçiminde aday çıkmayınca seçim 28 Haziran Cuma gününe kaldı.
 
Emekliye ayrılan Karakullukcu'nun ardından seçim takvimi de işlemeye başladı. Fakat şimdiye kadar Danıştay başkanlığı için bir adaylık başvurusunda bulunulmadı. Danıştay genel kurulu, aday olmadığı için sadece aç-kapa yaptı. Cuma günü saat 10.30'da tekrar toplanacak olan genel kurulda, başkanlık için 156 kişi oy kullanacak. Aday veya adaylar arasından yeni Danıştay başkanı seçilecek.
 
Karakullukcu, Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turunda başkanlığa seçilirken, yeni seçimde başkanın kaçıncı turda seçileceği ise merak edilen konular arasında. Karakullukcu, 2011 yılında Danıştay başkanlığına seçilmişti. Bu yıl Karakullukcu, Dünya Danıştaylar Birliği Başkanlığı görevini de üstlenmişti.
 
Danıştay'ın kuruluşu ve görevleri Anayasanın 155'inci maddesinde düzenleniyor. Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakıyor. Danıştay, davaları görmek, başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevli.
 
Danıştay başkanı, başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu'nca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçiliyor. Süresi bitenler yeniden seçilebiliyor.
 
Şuray-ı Devlet adıyla 1868 yılında Danıştay'ın kurulması, ülkede 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biri. 1927 yılından itibaren Cumhuriyet dönemi Danıştay başkanları ise sırasıyla şöyle: "Nusret Metya, Reşat Mimaroğlu, İsmail Hakkı Göreli, Selahattin Odabaşıoğlu, Hazım Türegün, İbrahim Senil, Rıza Göksu, Prof. İsmail Hakkı Ülgen, Ragıp Tartan, Orhan Arif Özdeş, M. Orhan Tüzemen, Süleyman Sırrı Kırcalı, Süleyman Türkoğlu, Ekrem İspir, Hüseyin Metin Güven, Füruzan İkincioğulları, Erol Çırakman, Nuri Alan, Ender Çetinkaya, Sumru Çörtoğlu, Mustafa Birden ve Hüseyin H. Karakullukcu."

CİHAN