Danıştay'a zam başvurusu

CHP, benzin zammının iptali ve karar verilene kadar yürütmenin durdurulması için Danıştay'a başvurdu.

Danıştaya zam başvurusu
19 Temmuz 2013 Cuma 16:25 tarihinde eklendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin tarafından yapılan başvuruda, hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak yapılan benzin zammının iptali için dava açma gereği doğduğu belirtildi. Davalılar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Başvuru dilekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal Devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayış olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle sosyal devlet, herkese insan onuruna yaraşır asgarî bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan bir devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. Bakanlık ve Kurumun yapmış olduğu bu zam sosyal devlet anlayışına aykırıdır." denildi.

Açıklanan enflasyon oranları ile fahiş zam oranları arasındaki fark dikkate alındığında yapılan zammın uygulamalarının ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığına dikkat çekilen dilekçede, "Öncelikle zamdan doğrudan etkilenen bir vatandaş olmam sonrasında ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olmam dolayısıyla İdari Yargılama Usulü Kanununun 2/1-a maddesinde belirtilen 'menfaati ihlal edilenler' sıfatına haiz olup, söz konusu idarenin düzenleyici işleminden doğrudan zarar gördüğüm için aktif dava ehliyetleri mevcuttur. Hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak yapılan benzin zammının iptali için dava açma gereği doğmuştur. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun 17.07.2013 tarihi itibarıyla benzine zam uygulanmasına ilişkin düzenleyici işleminin, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve yapılan yargılama sonucunda işlemin iptaline, yargılama giderleri davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gürsel Tekin ise AK Parti'nin vatandaşdan aldığı paralarla kendi çarkını çevirdiğini söyledi. İktidar, milletinin cebinden elini çekmeden, utanmadan ekonominin iyiye gittiğini söylediğini belirten Tekin, gerçeğin ortada olduğunu belirterek "3 Y ile, Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları ortadan kaldırma iddiasıyla gelenler 3 Z batağına düşüp, Zam, zulüm ve zindan girdabında vatandaşa dünyayı dar ediyorlar." dedi.


CİHAN