Danıştay'dan sağlıkçılara iyi haber

Danıştay 12. Daire fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı gibi kamuda görevli sağlık personelinin, mesai sonrası serbest çalışabilmesinin önünü açtı.

Danıştaydan sağlıkçılara iyi haber
17 Mart 2011 Perşembe 11:24 tarihinde eklendi.

 

Türk Sağlık-Sen, kamuda sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan ve sağlık bilimleri lisansları olan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi ve sosyal çalışmacı gibi meslek mensuplarının, mesai saatleri haricinde mesleklerini serbest olarak icra edip edemeyecekleri hakkında bilgi verilmesi istemiyle Sağlık Bakanlığına başvurdu. 
    
Sağlık Bakanlığı da "Söz konusu meslek sahiplerinin mesai saatleri dışında özel kuruluşta çalışmalarının uygun olmadığı" yolunda görüş bildirdi. 
    
Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nın işleminin iptali istemiyle Ankara 13. idare Mahkemesine dava açtı. 
    
Ankara 13. İdare Mahkemesi de bakanlığın işleminde hukuka aykırılık olmadığına karar vererek Türk Sağlık-Sen'in istemini reddetti. Türk Sağlık-Sen, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin bu kararını temyiz etti. 
    
Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Daire, sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişen tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizyoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, hemşire yardımcısı, sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelinin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfında sayıldığına dikkati çekti. 
    
Danıştay 12. Daire, ilgili yasada, "bu meslek mensuplarının mesai saatleri dışında serbest çalışabilmeleri için özel kanunlara göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olunması gerektiği" vurgulansa da sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarını gerektirecek nitelikte görevler yürüten ve sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri sağlık personelinin bu haktan yararlanmamasının hak ve adalet ilkesine uygun olmadığını bildirdi. 
    
Daire, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin, "çocuk gelişim uzmanlarının sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olmadığı" yönündeki kararını da yerinde bulmadı. 
    
Danıştay 12. Daire, bu gerekçeler gözetilerek, yeniden bir karar verilmesi için dosyayı tekrar Ankara 13. İdare Mahkemesine gönderdi. 
    
Danıştay'ın kararı ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Yüksek Mahkemenin fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişimcisi gibi çalışanların mesai dışında serbest çalışmalarının önünü açan bir karara imza attığını belirterek, "Umarız mahkeme de Danıştay'ın açıkladığı nedenlere göre bir karar verir, bu konuda yaşanan mağduriyetin önüne geçer" ifadesini kullandı.