'Darbe yasası' değişti

Darbeye yasal dayanak oluşturduğu ileri sürülen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştirildi. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan düzenleme, 'TSK'nın vazifesi'ni de yeniden tanımlıyor.

Darbe yasası değişti
13 Temmuz 2013 Cumartesi 21:25 tarihinde eklendi.
TSK'nın vazifesinin tanımlandığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
 
Yeni yasayla Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi'ndeki, TSK'nın vazifesi yeniden tanımlandı.
 
"Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" ifadesi, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak değiştirildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde yapılan askerliğin tanımı da şu şekilde değiştirildi: "Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti."
 
VALİ ASKER İSTEYEBİLECEK
 
Kanun, birden fazla ili içine alan olaylarda valilerin kuvvet istemesine ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıyor.
 
Buna göre, İl İdaresi Kanunu'nda, valilerin isteğiyle askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi halinde iller veya kuvvetler arasındaki işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülecek.
 
Bu hususların, mevcut yasada Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi hükmü bulunuyor. TSK birliklerinin bu kapsamdaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılacak.
 
SÖZLEŞMELİ ERLERE KAMUDA KADRO
 
Düzenleme sözleşmeli er ve erbaşlara da yeni haklar getiriyor. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan şartları taşıyanlar kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına atanabilecek.
 
Yasaya göre, yedek subay, askeri öğretmen er veya erbaş olarak askerlik hizmeti yaparken ölen ya da sakat kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere tazminat ödenecek.

NTV