"Demokratikleşme Paketi'nde talepler karşılandı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın 30 Eylül Pazartesi günü açıklayacağı 'Demokratikleşme Paketi'nde herkesin taleplerinin karşılandığını söyledi.

Demokratikleşme Paketinde talepler karşılandı
25 Eylül 2013 Çarşamba 22:50 tarihinde eklendi, 1.134 kez okundu.


Çelik, "Paket açıklandığı zaman da görülecektir ki buradaki perspektif bir Türkiye perspektifidir. Herhangi bir bölgenin perspektifi değildir.

Herhangi bir etnik grubun, herhangi bir dini grubun, herhangi bir ekonomik veya sosyal çıkar grubunun perspektifi değildir. Türkiye'deki sorunlu tüm grupların, kamusal alanda yeterince derinleşemeyen, kamusal alanda yeterince yer bulamayan bütün kimlik gruplarının, bütün baskı gruplarının, bütün sivil kurumların kendi taleplerinin karşılandığı bir paket Türkiye'nin önüne konulacaktır." dedi.

Bakan Ömer Çelik, bazı açılışlara katılmak için geldiği Adana'da partisinin Seyhan İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin giderek ilerleyen demokratik hamleleriyle demokrasi açısından bir cazibe merkezi olarak ortaya çıktığını söyledi. Bakan Çelik, Türkiye'de 11 yıl önce siyasete askeri bürokrasi veya sivil bürokrasiden her hafta bir müdahale olduğunu hatırlatarak siyaset ve toplum hayatının da bu müdahalelerle altüst olduğunu ifade etti.

"İki siyasi beyanatla Türkiye'nin insanları ceplerindeki kazançlarını kaybeder, bir gecede faizler fırlar insanlar fakirleşirlerdi." diyen Çelik, "Şimdi bakın Türkiye aydan aya siyasi krizlerle yoğrulan, siyasi krizler içerisinde enerjisi tüketilen, hırpalanan, örselenen, ötekileştirilen, rencide edilen bir ülke olmaktan çıkmıştır.

Türkiye artık gündemini demokratikleşme paketleri ile ekonomide kırılan rekorlarla dünyada yepyeni organizasyonlara, yepyeni hedeflere aday olmasıyla duyuran bir ülke olmuştur. Bir toplumun siyasi ya da ekonomik krizlerle gündeminin oluşmasıyla bir toplumun demokratikleşme, ekonomik gelişmesiyle gündeminin oluşması arasında yerle gök, siyahla beyaz kadar fark vardır." diye konuştu.

Herkesin yeni demokratikleşme paketinin açıklanmasıyla ilgili tartışmaları izlediğine dikkat çeken Çelik, bazılarının "Bu düzenleme olmazsa paket eksik kalır." şeklindeki sözlerini hatırlatan Çelik, demokratikleşme sürecinin AK Parti açısından belli bir etnik gruba dönük bir süreç olmadığını dile getirdi.

Çelik, "Demokratikleşme süreci Türkiye'nin belli bir bölgesine, belli bir dini gruba dönük bir süreç değildir. Demokratikleşme AK parti açısından bir Türkiye projesidir, bir Türkiye mesajıdır. Nasıl ki güneş herkesin üzerine ışık düşürüp ısıtıyorsa, AK Parti'nin demokratikleşme vizyonu da tıpkı bunun gibi.

Türkiye'deki bütün etnik gruplara, bütün ekonomik ve sosyal gruplara, bütün dini gruplara dokunan onların hayatında iyileştirme yapan, onların toplumsal yaşamın öznesi olması konusunda siyasal sistemi derinleştiren, siyasal sistemi güçlendiren bir program olarak çıkmıştır." dedi.

"RADİKALİZMİ TEMSİL EDEN PAKET DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ OLMAZ"

Meselelere sadece belli bir etnik kimlik siyasetinden bakanların o etnik kimlikle ilgili bir radikalizm beklediklerini kaydeden Çelik, şöyle devam etti: "O radikalizmin tatmin edilmemesi durumunda demokratikleşme paketinin eksik kalacağını söylüyorlar. Zaten herhangi bir radikalizmi tatmin eden paket demokratikleşme paketi olmaktan çıkar.

Radikalizmi tatmin eden bir paket demokrasi iddiasını kaybeder. Türkiye'nin tüm demokratikleşme sürecini tek bir kimliğin içerisine sığdırmaya çalışıyorlar. O kimliğin içerisinde Türkiye'yi boğmaya çalışıyorlar. Ondan sonra demokratikleşme paketlerinin onların tek tipçi kimlik taleplerini karşılamasını istiyorlar.

Bir siyasetçi çıkmış şunu söylüyor; Diyor ki: "Ben AK Parti'nin demokratikleşme paketleriyle Türkiye'ye demokrasi geleceğini zannetmiyorum." Halbuki bu tür siyasetçiler bundan 10 yıl evvel, kendi etnik gruplarının, isimlerinin, ana dillerinin, kendi kültürel kimliklerinin bir takım JİTEM'lerle, kontgerilla guruplarıyla, illegal gruplarla nasıl biçildiğini gördüler.

Türkiye bu acı tecrübeleri yaşadı. Türkiye'de hemen her etnik grubun, hemen her kimliğin, hemen her dini kimliğin etnik kimliğin yaşadığı acı tecrübelerdir."

"İNKAR POLİTİKALARINI KALDIRDIK"

Çelik, AK Parti'nin 11 yıl içerisinde asimilasyon, red, inkar politikalarını kaldırdığına işaret ederek, bugün kimliklerin özgür biçimde kendisini ifade edebidiğine vurgu yaptı. Çelik , "Şimdi birisi çıkıp da şunu söylüyorsa "Ben AK Parti'nin demokratikleşme paketleri ile Türkiye'ye demokrasi geleceğini inanmıyorum." diyorsa o zaman sormak gerekir.

11 yıl önce etnik grubunuzun adı yasakken ana dilinizde konuşmanız yasakken kimliğiniz üzerinde red, inkar, asimilasyon politikaları ağır bir darbe olarak dururken Türkiye'de demokrasi vardı da şimdi mi yok." dedi.

AK Parti'nin demokratik sistem içerisinde kimlik siyaseti yapanlara saygı duyduğunu ifade eden Çelik, Türkiye'nin kimlikler üzerinden radikalleştirilen, kimlikler üzerinden konuşturulan, kimliklerin birbiriyle çatıştığı bir yapıya dönüştürülmesini ise hiçbir şekilde arzu etmediklerini anlattı.


CİHAN