Destek ödemelerine büyük zam! Kalem kalem açıklandı, işte yeni rakamlar

En düşük memur maaşı 22 bin lirayı, ortalama maaş da 25 bin lirayı aşarken ilave zam tutarı ek bordro olarak yansıyacak. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artış pek çok ödeme kaleminde de artış sağlayacak. Memur zammıu sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.

Destek ödemelerine büyük zam! Kalem kalem açıklandı, işte yeni rakamlar
07 Temmuz 2023 Cuma 09:35 tarihinde eklendi, 3.328 kez okundu.
Tüm memurlara yüzde 17.55 oranında enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur Zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin görüşmelerine bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.
 
Teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Bakanlık genelgesi yayınlanacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 3 milyonun üzerinde kamu görevlisinin maaşı elektronik ortamda ödeniyor.
 
Sabah'ta yer alan habere göre; memurlara 15 Temmuz'da yapılan maaş ödemeleri için sistem 9 Temmuz'da kapanıyor. Yasal düzenleme bu tarihe yetişmeyeceği için fark ek bordro olarak yansıyacak.
 
 
GÖREVE GÖRE YANSITILCAK 
İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak.
 
Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek.
 
Mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dâhil edilmeyecek.
 
SEYYANEN ZAM EK ÖDEMELER YANSIMIYOR 
Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak.
 
 
Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, madde 15 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
 
Memur ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar nedeniyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
SOSYAL DESTEKLER DE ARTTI 
Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor.
 
 
Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira, yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.
 
Buna göre okul öncesi çocuklar için verilen destek 2421 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 lira, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 lira, üniversitede okuyan için de 4 bin 358 liraya yükseldi. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık 2 bin 348 liraya çıktı.KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23 BİN 490 LİRA OLDUMemur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu.
 
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23 BİN 490 LİRA OLDU 
Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu.
 
 
Memur maaşları yüzde 177.55 oranında artarken, bunun üzerine 8076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak.
 
Kıdem tazminatı tavını hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış hesaplanacak. Buna göre yüzde 17.5 artışla birlikte Ocak-Haziran döneminde 19 bin 983 lira olan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayı itibariyle 23 bin 490 liraya çıkacak.
 
Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan Temmuz ayı itibariyle kıdeme hak kazanan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Örneğin brüt ücreti 28 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıldır çalışan personel Haziran ayında ayrılsaydı 199 bin 830 bin lira kıdem tazminatı alabilecekti.
 
 
Aynı personel Temmuz sonu itibariyle işten ayrıldığında 234 bin 900 lira kıdem tazminatı alacak.
 
EMEKLİLERDEN REFAH PAYI ÇAĞRISI 
Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tüm emekliler olarak beklentilerinin, yüzde 54 zam olduğunu söyledi.
 
Meclis'e sunulan teklifte emeklilere refah payı verilmesine ilişkin maddenin yer almadığını anımsatan Çalışkan, "Tüm emekliler olarak beklentimiz, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamma ilk 6 aylık TÜFE oranı eklenerek yüzde 54 zam verilmesidir.