Dicle'nin avukatı AİHM'e gidiyor

Milletvekili seçilmesine karşın tutuklu bulunan ve tahliye edilmeyen Hatip Dicle'nin avukatları AİHM'e başvurmaya hazırlanıyor.

Diclenin avukatı AİHMe gidiyor
07 Temmuz 2011 Perşembe 17:44 tarihinde eklendi.

 

Anayasa Mahkemesi Hatip Dicle'nin başvurusunu karara bağladı. Mahkeme Dicle'nin dilekçesini reddedince avukatlar davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.
 
Anayasa Mahkemesi: Hatip Dicle'nin başvurusunda vekillik yeterliliğine dair yetki TBMM'de. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu yetersizlik gerekçesiyle reddetti.
 
Anayasa Mahkemesi’nden kararla ilgili yapılan açıklama şöyle:
 
1- 12.06.2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır ili seçim çevresinden bağımsız milletvekili seçilen ve buna dair mazbatasını alan müvekkil Mehmet Hatip DİCLE hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nca alınan 1022 no’lu ve 21.06.2011 tarihli kararda müvekkile verilen milletvekili tutanağının seçilme yeterliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle iptaline dair kararı ile bu karara yapılan itiraz sonrasında verilen 1071 no’lu ve 23.06.2011 tarihli kararların iptaline,
2- Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesi sonrasında yapılan seçim sonuçlarına göre hakkında milletvekili tutanağı (mazbata) düzenlenen şahısların milletvekili yeterlilik durumlarına dair karar verme yetkisinin TBMM’de olduğunun tespitine,
3- YSK’nın itiraza konu kararı gereğince Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine dair kararı doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 6. sıradaki adayı Oya ERONAT’a milletvekili tutanağının düzenlenmesine dair kararının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
karar verilmesi istemini içeren, 27.6.2011 günlü dilekçesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Başvurunun,  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi gereğince yetkisizlikten REDDİNE.
 
AVUKATLAR AİHM YOLUNDA
 
Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin avukatlarının yaptığı itirazı reddetmesi üzerine Dicle’nin avukatları dosyayı AİHM’e gönderme kararı aldı.