Elektrikli araçlara ÖTV desteği

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlar Kuruluna elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisini yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi verdiklerini ve sektörü destekleyeceklerini bildirdi

Elektrikli araçlara ÖTV desteği
16 Şubat 2011 Çarşamba 13:33 tarihinde eklendi.

 

Bakan Şimşek, Bakanlıktaki makamında Bloomberg Televizyona ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
    
Geleneksel olarak bütçe performansının zayıf olduğu Ocak ayında 1 milyar lira bütçe fazlası verdiklerini belirten Şimşek, 2011 yılı için güçlü hedefler ortaya koyduklarını, bu hedefleri de tutturacaklarını ifade etti. 
    
Yeniden yapılandırmadan bütçeye 1 kuruş koymadıklarını hatırlatan Şimşek, buna rağmen mevcut bütçe ödenekleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımları yaptıklarını, ihtiyaç duyulan personeli de aldıklarını da anlattı. Bu arada kamunun borç stokunu da sürekli aşağı çektiklerini kaydeden Maliye Bakanı, "Kamu açığının milli gelire oranını bu yıl yüzde 2,1'e düşürmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir süreç" dedi. 
     
-1 TRİLYON DOLARLIK ZARAR- 
     
Cumhuriyet tarihinde 2002 sonuna kadar tek parti dönemi de dahil 79 yılda 57 hükümetin görev yaptığına işaret eden Şimşek, bu süreçte ortalama hükümet ömrünün de 16 ay olduğunu belirtti. Kısa dönemli hükümetlerin, uzun vadeli plan ve strateji yapmadığını ve popülizmi tercih ettiğini kaydeden Bakan Şimşek, şöyle konuştu: 
    
"Siyasi istikrar, son 8-9 yıllık başarıda çok önemli bir unsur oldu. Bizim yaptıklarımız kadar hayallerimiz de çok güçlü. Şimdiden 2023 yılını tasavvur ediyor, o hedeflere ulaşmak için yasal ve kurumsal altyapıyı oluşturuyoruz. Biz, seçimlerde de yarışa popülizmle girmeyeceğiz. Sayın Başbakanımızın çok takdir ettiğimiz bir tarafı, (Popülizm tuzağına düşmeyeceğiz) dedi. 
    
Olmayan bir şeyi bir seçim kazanmak için taahhüt ettiğiniz zaman Türkiye kaybediyor. Geçmişte de çok şey kaybetti.... Türkiye çok kaybetti. 1991 yılında hatırlarsınız o günün koalisyon ortaklarından biri, (emeklilik yaşını kadınlar için 38'e, erkekler için 43'e indireceğini) söylemişti. Batıda emeklilik artarken, bizimkiler genç insanları emekli yapıyor. Türkiye, 1991'deki o popülizm, sosyal güvenlik sistemindeki tercihleri yüzünden 1 trilyon dolardan daha fazla kaybetti. Türkiye, sadece sosyal güvenlik açığını finanse etmek için içeriye ve dışarıya yılda 30 milyar dolar borçlanıyor. O 30 milyar dolarla Türkiye'nin en önemli sorunlarını çözersiniz. Biz, hizmet yarışında varız, Türkiye'nin uzun vadeli geleceğini tasarlamakta varız. (Herkese maaş bağlayacağız, herkese şunu yapacağız) biz o yarışta yokuz. Bunlar borçlanarak yapılıyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Biz, mümkün olduğunca borçlarımızı azaltmak istiyoruz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak istiyoruz." 
     
TORBA YASA- 
     
Maliye Bakanı, Torba Yasada çok fazla düzenlemeye yer verilmesine ilişkin eleştirileri yanıtlarken de, Batıda bir çok ülkede yasaların komisyonlarda uzun süreli tartışılarak, son şeklini aldığını, genel kurulda da genel değerlendirmeyle oylandığını ifade etti. 
    
Türkiye'de ise komisyonların yanısıra genel kurulda da yasalar için teknik çalışmalar yapıldığını belirten Şimşek, "Hatta yürütme maddesi gibi en basit maddelerde bile muhalefet kanunu geciktirmek için konuşuyor. Böyle olunca da torba yasalara ihtiyaç duyuluyor. Birçok alanda düzenleme yapmanız lazım. Şu torba yasa yerine 58 ayrı yasa getirseniz, her birisi üzerinde en az 1-2 gün görüşme yapılır ve bunların çıkması mümkün olmaz. Çünkü muhalefet işi uzatma peşinde, biz, üzüm yeme peşindeyiz. Vatandaşın işi görülsün diyoruz" dedi. 
    
Bu düzenlemede, iddiaların aksine görev zararlarına ilişkin geçmişe oranla bir zayıflamanın sözkonusu olmadığını da dile getiren Maliye Bakanı, şöyle devam etti: 
    
"Eskiden olduğu gibi devlet, bir banka veya KİT'e bir görev verecek ve görev sonucunda zarar sözkonusuysa mutlaka ve mutlaka o zarar bütçede olur. Geçmiş hükümetler döneminde bu konuda yapılanların maliyetini çok iyi biliyoruz. Bu yapılan düzenleme çok basit bir düzenleme ve avans vermeyle ilgili. İstanbul'daki analist arkadaşların bu hususlara vakıf olmalarını ve biraz daha inceleme yapmalarını tavsiye ediyorum. Torba tasarı ülkemizin her kesimini ilgilendiren ve birçok sorunu çözmeye yönelik bir tasarı." 
     
YENİDEN YAPILANDIRMA- 
     
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde her 2,5 yılda bir mali af niteliğinde düzenleme yapıldığını belirten Şimşek, yeniden yapılandırmanın bunlardan farklı olduğunu, düzenlemelerin af niteliğinde olmadığını söyledi. 
    
Yeni düzenlemede alacak asıllarını enflasyonla güncelleyerek aldıklarını anlatan Şimşek, taksitlendirme yaparak da ödeme kolaylığı sağladıklarını vurguladı. 
    
"Bir tek faiz sildiğimiz kesim var, o da çiftçimiz. Sulama modeliyle elektrik borçları vardı, orada faizi sildik" diye konuşan Bakan Şimşek, şöyle devam etti: 
    
"Bu düzenleme ile sağlık sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Belediyelerimizin bazıları maalesef istihdam bürosuna dönüşmüş. Bizden aldıkları paranın tamamı maaşa yetmiyor. Biz, (belediyeleri istihdam bürosu olmaktan çıkaralım, hizmet bürosuna dönüştürelim) diyoruz. İstihdam fazlasını kamuya alıyoruz. 
    
Krizden hemen sonra ülkemizde yatırım sürecini hızlandırmak için (az gelişmiş bölgelerden başlamak üzere, en gelişmiş bölgeye kadar yatırım yapın, bunun için kurumlar vergisini indiriyoruz) dedik. Türkiye, kurumlar vergisinde yüzde 20 oranıyla OECD'de verginin en düşük olduğu ülkelerden birisi. Yüzde 20'lik bu oranı, bazı bölgelerde yüzde 2'ye indiriyoruz. Yeni düzenlemelerle bu desteklerin sürelerini düzenliyor, miktarlarını artırıyoruz. Tek amacımız vatandaşa iş ve aş. 
    
Torba Tasarı ile eğitime katkı süresini uzattık. Gençlerimiz ve kadınlarımızın istihdamına yönelik daha önce bir teşvik sistemi getirmiştik. Bunları güçlendiriyoruz. Diyelim trafik kazası geçirdiniz, acile geldiniz. Sizin tedavinizi devlet yaptıracak. Bunlar çok önemli, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için. Torba bir ihtiyaç. Çok kaliteli bir yasa yapma süreci değil. Keşke Türkiye'de Meclisin çalışma koşulları yeniden düzenlense. İç Tüzüğü, Avrupa'daki gibi düzenlemek, yasaları bir bütünlük içinde getirip, teknik düzeyde komisyonlarda tartışmak, genel kurulda zaman israfına son vermek lazım." 
     
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TEŞVİK- 
     
Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'de elektrikli araç üretimini teşvik edeceklerini de bildirdi. 
    
Bakanlar Kuruluna elektrikli araçlarda ÖTV'yi yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi verdiklerini kaydeden Şimşek, Bakanlar Kurulunun bu konuda sınıflandırma yapacağını, (Şu sınıfa kadar elektrikli aracın vergisi şu, şu sınıfa kadar bu) diyeceğini söyledi. 
    
Elektrikli araç üretiminin dünyada daha yeni olduğuna dikkati çeken Şimşek, kendilerinin de işin başında sektöre destek vereceklerini ifade etti.