Elektrikte sayaç bedeline son

Elektrik dağıtım sistemine yeni bağlanacak olan müşterinin sayacının temini ve montajı 31 Aralık 2013'ten sonra dağıtım şirketi tarafından yapılacak.

Elektrikte sayaç bedeline son
11 Eylül 2012 Salı 12:30 tarihinde eklendi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
 
Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4'üncü maddesine “Devlet Su işleri (DSİ), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi” tanımları eklendi.
 
Yönetmeliğin “sisteme bağlantı yapılması” başlıklı 7'inci maddesine eklenen fıkraya göre, dağıtım sistemine yeni bağlanacak müşterinin sayacının temini ve montajı, 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılacak.
 
Daha önce dağıtım şirketleri sayaçları temin ederken ücreti abonelerden alınıyordu. Değişiklik gerçekleştikten sonra bakım onarım da dahil vatandaştan ücret alınamayacak. Dağıtım firmaları Ankara'da tek fazlı sayaçlar için 42 TL, üç fazlı sayaçlar için ise 60 TL tahsil ediyordu.
 
Dağıtım Sistemi OSOS kapsamında, yıllık tüketimi EPDK tarafından onaylanan limitin üzerinde olan, ancak teknik özelliklerinin uygun olmaması dolayısıyla değiştirilmesi gereken sayaçlar, sökülerek müşteriye teslim edilecek. Yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç, dağıtım şirketi tarafından takılacak.
Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılacak. Ancak, geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamayacak.
 
Sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğu tespit edildiği takdirde dağıtım şirketi tarafından yeni bir sayaç takılacak. Sayaç sökme, takma bedelleri her yılın Ekim ayı sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilecek ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak.