En fazla Bütçe İstanbul Üniversitesi'ne

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü

En fazla Bütçe İstanbul Üniversitesine
19 Kasım 2013 Salı 09:40 tarihinde eklendi.

Bakanlığın 2014 yılı bütçesi 55 milyar 704 milyon 871 bin 610 TL olarak öngörülürken Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve üniversitelere ise 16 milyar 939 milyon 10 bin lira ayrıldı. Sadece YÖK’e 2014 yılında 38 milyon lira bütçe verilirken üniversiteler arasında en fazla bütçe 786 milyon TL ile İstanbul Üniversitesi’ne ayrıldı. İstanbul Üniversitesi’ni 551 milyon TL ile Hacettepe Üniversitesi ve 541 milyon lira ile Ankara Üniversitesi’ne verildi. En az bütçeli üniversiteler ise 29 milyonla Türk Alman Üniversitesi, 30 milyonla Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 34 milyon lira ile Bursa Teknik Üniversitesi oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçesi üzerinde sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık olarak 2013 yılında gerçekleştirdikleri yatırımları ve 2014 yılında yapacakları çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bakanlık bütçesinin görüşüldüğü komisyonda bakanlığın faaliyetlerinin yer aldığı “2014 yılı bütçe sunuşu TBMM plan ve bütçe komisyonu’ başlıklı bir kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta bakanlığın yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bu kapsamda yer alan istatistiki bilgiler ver aldı.

Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi’nden yine en büyük payı alarak 55 milyar 704 milyon 817 bin 610 TL olarak öngörüldü. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2013 yılında yüzde 532 artışla 47,4 milyar TL olmuştur. 2014 yılında ise 55,7 milyar TL’lik bir bütçe öngörüldüğünden, artış oranı 2002 yılına nazaran yüzde 642,6 oldu.

Bakanlığın 2002 yılında Konsolide Bütçeden aldığı pay yüzde 7,60 iken, 2013 yılı bütçesinde yüzde 11,76; 2014 yılı bütçesinde ise yüzde 12,81 olarak öngörüldü. Yine Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002 yılında alınan pay yüzde 2,13 iken, 2013 yılında yüzde 3,02 olarak gerçekleşti. 2014 yılında ise bu oranın yüzde 3,24 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yükseköğretim bütçesi 2002 yılında 2 milyar 495 milyon 967 bin 700 TL iken, 2014 yılında 16 milyar 939 milyon 10 bin TL olarak öngörüldü. Üniversitelere 2002 yılında konsolide bütçeden yüzde 2,54 oranında pay ayrılmış iken, bu oran 2014 yılında yüzde 3,89 olarak belirlendi. Üniversitelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002 yılında aldığı pay yüzde 0,71 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 0,99 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçesinin dağılımı şu şekilde planlandı; “38 milyar 261 milyon 980 bin 610 TL’si personel giderleri, 5 milyar 940 milyon 776 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet primi giderleri, 4 milyar 599 milyon 639 bin TL’si mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 1 milyar 677 milyon 322 bin TL’si devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 192 milyon 300 TL’si sermaye giderleri, 32 milyon 800 bin TL’si sermaye transferleri olmak üzere toplam 55 milyar 704 milyon 817 bin 610 TL”

ÜNİVERSİTE VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA 130 BİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV YAPIYOR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksek okulları üniversitelere bağlandı. Ülkemizde 2013 yılı itibarıyla 104’ü devlet, 71’i vakıf olmak üzere 175 üniversite bulunuyor. Üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında 17 bin 807 profesör, 10 bin 962 doçent, 27 bin 385 yardımcı doçent olmak üzere toplam 56 bin 154 öğretim üyesi görev yapıyor. Bunlara 40 bin 939 araştırma görevlisi, 20 bin 820 öğretim görevlisi, 9 bin 250 okutman, 3 bin 396 uzman, 27 çevirici ve 67 eğitim öğretim planlamacısı da eklendiğinde, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan toplam personel sayısı 130 bin 653’a ulaştı.

2014 Yılı Yükseköğretim Kurulu, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bütçesi 16 milyar 939 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. 2014 yılı YÖK, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin ekonomik sınıflandırmaya göre en fazla bütçeyi sırası ile şu üniversiteler aldı; “786 milyon TL İstanbul Üniversitesi, 551 milyon TL Hacettepe Üniversitesi ve 541 milyon lira Ankara Üniversitesi.” En az bütçeli üniversiteler ise 29 milyon TL Türk Alman Üniversitesi, 30 Milyon TL Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 34 milyon lira ile Bursa Teknik Üniversitesi.

Hazineden ayrılan bütçe ödeneklerine göre en yüksek olan ilk 10 üniversite şöyle:

Üniversiteler Aldıkları bütçe
İstanbul Üniversitesi 786.510.000
Hacettepe Üniversitesi 551.282.000
Ankara Üniversitesi 541.982.000
Gazi Üniversitesi 537.509.000
Ege Üniversitesi 479.132.000
Dokuz Eylül Üniversitesi 421.122.000
Atatürk Üniversitesi 382.000.000
Anadolu Üniversitesi 378.833.000
Marmara Üniversitesi 373.529.000
Selçuk Üniversitesi 342.805.000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 336.810.000
Çukurova Üniversitesi 335.092.000
Uludağ Üniversitesi 310.501.000
İstanbul Teknik Üniversitesi 309.795.000
Akdeniz Üniversitesi 298.099.000
Erciyes Üniversitesi 285.613.000
Karadeniz Teknik Üniversitesi 276.507.000
İnönü Üniversitesi 275.299.000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 272.212.000
Dicle Üniversitesi 253.103.000

Hazineden ayrılan bütçe ödeneklerine göre en düşük olan ilk 10 üniversite şöyle:
Türk Alman Üniversitesi 29.598.000
Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.495.000
Bursa Teknik Üniversitesi 34.207.000
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 41.018.000
Erzurum Teknik Üniversitesi 41.141.000
Hakkari Üniversitesi 49.088.000
Şırnak Üniversitesi 49.609.000
Ardahan Üniversitesi 49.797.000
Iğdır Üniversitesi 50.384.000
Bayburt Üniversitesi 50.703.000
 


CİHAN