Erdal Can Alkoçlar: Yeni nesil antiviral bileşenler umut vaadediyor

John Campbell, Ph.D., Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics'te yayınlanan molnurpivir ve ivermektinin karşılaştırmalı bir analizini rapor ediyor.1 Birincisi Merck'in yeni antiviral ilacı, ikincisi ise en çok karalanan ve kötü huylu2,3 antiparaziter ilaçtır. 1987'den beri insanlar4 ve 1996'da ABD'de insan kullanımı için onaylandı.5,6

Erdal Can Alkoçlar: Yeni nesil antiviral bileşenler umut vaadediyor
19 Temmuz 2022 Salı 16:07 tarihinde eklendi.

John Campbell, Ph.D., Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics'te yayınlanan molnurpivir ve ivermektinin karşılaştırmalı bir analizini rapor ediyor.1 Birincisi Merck'in yeni antiviral ilacı, ikincisi ise en çok karalanan ve kötü huylu2,3 antiparaziter ilaçtır.  1987'den beri insanlar4 ve 1996'da ABD'de insan kullanımı için onaylandı.5,6

 

 Campbell, hakemli çalışmalarda yayınlanan ivermektin için mevcut verileri ve Merck tarafından yayınlanan molnupiravir için ilk geçici verileri kullanarak etkinlik, güvenlik ve maliyeti karşılaştırır.  EIDD-2801/MK-44827 olarak da bilinen Molnupiravir, Ekim 2019 gibi erken bir tarihte yayınlanan ve influenza virüslerinde monoterapi için klinik bir aday olduğunu gösteren verilere sahiptir.8

 

 Yine de, Merck'in SARS-CoV-2'ye karşı oral antiviral ilaca yönelik araştırması, 5 Ekim 2020'ye kadar Klinik Denemeler ile günlüğe kaydedilmedi.9 Gilead, ilk klinik denemesini 5 Şubat 2020'de yayınlayarak remdesivir'i serbest bırakmak için yarışırken, Merck yavaş görünüyordu  işaretin dışında.  Gilead, remdesivir için erken denemeleri askıya aldı veya sonlandırdı.  Verilen nedenler şunları içeriyordu:

 

 "COVID-19 salgını şu anda iyi kontrol edildi, uygun hasta alınamıyor."11

 "Çin'de COVID-19 salgını iyi kontrol edildi, şu anda hiçbir uygun hasta kaydedilemiyor."12

 Molnupiravirin remdesivire göre avantajı, oral yoldan verilmesi ve ayakta tedavi ortamında erken tedavi için kullanılabilmesidir.  Ancak, ilaçlar arasındaki karşılaştırmayı incelerken, molnupiravir ile ilgili erken verilerin bir basın bülteninde yayınlandığını hatırlamak önemlidir.13

 

 Ivermektin ve Molnupiravir COVID-19'a Karşı Nasıl Biriktir?

 

 Videoda Campbell, Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics14'te yayınlanan ve molnupiravir ve ivermektinin farmakolojik etkilerinin kimyasal bir karşılaştırması olan bir makaleyi inceliyor.  Bilimin yeni bir durum ortaya çıktığında yeni tedaviler geliştirmek için kullandığı iki yola bakarak15 Campbell, ilkinin yeni bir ilaç yaratmak olduğunu, ikincisinin ise başka koşullar için kullanılan ilaçları yeniden kullanmak olduğunu açıklıyor.

 

 Örneğin, aspirin başlangıçta ateşi tedavi etmek için kullanıldı.  Ağrıya karşı da etkili olduğu ortaya çıkınca, doktorlar baş ağrılarını ve diğer hafif ağrı ve sızıları gidermek için onu önermeye başladılar.  Daha sonra aspirinin de etkili bir antiplatelet olduğu anlaşıldı ve aspirinin bilinen kullanımlarına bu işlev eklendi.

 

 Makaleye göre,16 Ivermektin, "randomize klinik çalışmalarda, retrospektif çalışmalarda ve meta-analizde dünya çapında en çok çalışılan, 'amacı yeniden kullanılan' ilaçtır."  Ivermektin, bilinen anti-inflamatuar özelliklere sahip, FDA onaylı, geniş spektrumlu bir antiparaziterdir17.

 

 Campbell'ın gözden geçirdiği gibi, bir in vitro çalışma19, ivermektin ile tek bir tedavinin, hücre kültüründe 48 saat içinde viral yükü 5.000 kez etkili bir şekilde azalttığını göstermiştir.  Karşılaştırıldığında, Merck, molnupiravir'in Gama, Delta ve Mu SARS-CoV-2 varyantlarına karşı aktif olan geniş spektrumlu bir antiviral olduğunu iddia ediyor.20

 

 Karşılaştırma belgesindeki veriler, molnupiravirin in vitro olarak ivermektinden daha güçlü olduğunu göstermektedir21, bu da daha düşük bir doku konsantrasyonuyla çalışmak için daha az ilaca ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.22 Maksimum ilaç dozunun serumda bulunma süresi bir ila 1.75'tir.  molnupiravir için saat ve ivermektin için dört ila altı saat.

 

 İlginç bir şekilde, Merck ilacının yarı ömrü yedi saattir ve ivermektinin yarı ömrü 81 ila 91 saattir.  Bu, vücudunuzun ilaçtaki aktif maddeleri yarı yarıya azaltması için geçen süredir.  Campbell ayrıca aşağıdaki faktörleri de gözden geçirir:

 

 • Güvenlik — Bir ilaç ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, kullanımı güvenli değilse etkili olamaz.  Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel veri tabanı olan Campbell23'e göre, ivermektinin güvenliğinin diğer ilaçlarla nasıl karşılaştırıldığına dair bazı örnekler sunan VigiBase, insanlara 3,7 milyar doz uygulandıktan sonra ivermektinden 5.593 yan etki kaydetti.

 

 Karşılaştırma için VigiBase, amoksisilin için 136.222 ve ibuprofen için 165.479 advers olay kaydetti.  Şu anda molnupiravir için VigiBase verisi mevcut değildir, dolayısıyla o ilaç için henüz bir karşılaştırma yapılamaz.  Örneği bir adım daha ileri götürmek gerekirse, asetaminofen yan etkilerine dışarıdan bir bakış, bu ilacın (aka Tylenol) ivermektinden çok daha tehlikeli olduğunu göstermektedir.

 

 Yalnızca ABD'de24 Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin STATPearls el kitabı, Temmuz 2021 itibariyle asetaminofen doz aşımı nedeniyle her yıl 2.600 hastaneye yatış, 56.000 acil servis ziyareti ve 500 ölüm olduğunu bildirmektedir. Ve ilaç, dünya çapında karaciğer transplantasyonunun ikinci önde gelen nedenidir ve  ABD'de önde gelen transplantasyon nedeni

 

 • Etkinlik — Merck'in ara verilerine göre25 molnupiravir, kötü hastalık sonucuyla ilişkili en az bir risk faktörüne sahip 385 katılımcıda hastaneye yatışları veya ölümleri %50 azalttı.  2.438 katılımcıyı içeren 15 çalışmanın26 meta analizi, ivermektinin ölüm riskini %62 oranında azaltabileceğini göstermiştir.

 

 Yayınlanmış verilerden devam eden bir derlemeye göre,27 tüm çalışmalarda ivermektin profilaktik olarak %86, erken tedavide %66 ve geç tedavide %36 etkilidir.  Karşılaştırma yapacak olursak, Campbell'in videoda atıfta bulunduğu literatürün28 bir Cochrane incelemesi, verilerin ivermektinin daha fazla veya daha az enfeksiyona mı, kötüleşen veya iyileşen enfeksiyona mı yoksa istenmeyen olayların artmasına veya azalmasına mı yol açtığını belirlemediğini buldu.

 

 • Maliyet — Bir Forbes raporuna29 göre, molnupiravir'deki aktif farmasötik bileşenlerin ham maddesi tedavi başına yaklaşık 2,50 $'dır.  Ürünü üretmenin maliyeti 20$ olacaktır, bu da Merck tarafından belirlenen işlem başına 700$'lık fiyattan 35 kat daha azdır.  Ek olarak, Forbes, ilacın başlangıçta federal fonlar kullanılarak satın alınacağını bildirdi.

 

 FLCCC'nin tedavi protokolüne göre,30 ivermektin, beş gün boyunca günde bir kez vücut ağırlığının 0.4 ila 0.6 mg/kg'ı olarak dozlanır.  Ortalama bir kişi için 160 pound (72.5 kg), doz beş gün boyunca günde 29 mg ila 43.5 mg'dır.

 

 ABD'de 30 tablet 3 mg ivermektin için ortalama maliyet, bir ilaç indirim programıyla 108$'a kadar çıkabilir veya 29.72$'a kadar düşebilir - molnupiravir fiyatlarının çok küçük bir kısmı oldugu belirtildi.

 

Konuyla ilgili görüş paylaşan Mas İlaç Yatırım AŞ CEO’su Erdal Can Alkoçlar, FDA ve WHO yönergelerinden ve modern bilimin kanıtlanmış teoremlerinden ayrılmamanın en doğru yol olacagını vurguladı.