Borcu gelirinden kesilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşları ASKİ ve EGO'nun Hazine'ye borçları kesinti yoluyla tahsil edilecek

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşları Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile EGO Genel Müdürlüğü'nün Hazine Müsteşarlığı'na olan borçlarının kesinti yoluyla tahsil edilmesi konusunda uzlaşıldı. 
 
Bakanlar Kurulu'nun, ASKİ Genel Müdürlüğü ile EGO Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı'na olan borçlarının takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulmasına dair Uzlaşma Komisyonu'nun kararının onaylanması ve yürürlüğüne dair kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Söz konusu kuruluşların Belediye Uzlaşma Komisyonu ile yaptıkları takas, mahsup ve kesinti işlemlerinin komisyon kararlarında yer aldığı şekilde onaylandığı belirtilen kararda, uzlaşma kapsamına alınan borç ve alacaklar için tatbik edilmiş hacizlerin herhangi bir işleme gerek kalmadan kaldırılacağı da ifade edildi. 
 
Uzlaşma Komisyonu'nun 8 Şubat 2012 tarihli kararında, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Hazine Müsteşarlığı'na olan borcun incelendiği bildirilerek şu sonuca varıldığı kaydedildi: 
 
''Sonuç olarak ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Hazine Müsteşarlığı'na olan ve tabloda yer alan toplam 175 milyon 34 bin 939,60 TL tutarındaki borcunun (72 milyon 202 bin 624,12 TL anapara ve 102 milyon 832 bin 315,48 TL düşük olan değerleme tutarı), 6111 sayılı Kanunun 167'nci maddesi gereği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi kapsamında uzlaşılarak ASKİ Genel Müdürlüğü'nün genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek Hazine Müsteşarlığı'na ödenmesine karar verilmiştir.''
 
EGO'NUN BORCU
Komisyonun aynı tarihli diğer kararında ise EGO Genel Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Hazine Müsteşarlığı'na olan borcunun incelendiği ifade edilerek şu bilgi verildi: 
 
''Sonuç olarak EGO Genel Müdürlüğü'nün, Hazine Müsteşarlığı'na olan toplam 353 milyon 493 bin 991,10 TL'lik borcunun (111 milyon 332 bin 118,48 TL anapara ve 242 milyon 161 bin 872,62 TL düşük olan değerleme tutarı), 6111 sayılı Kanunun 167'nci maddesi gereği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesi kapsamında uzlaşılarak 5779 sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası'nca kesilerek Hazine Müsteşarlığına ödenmesine karar verilmiştir.''
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2012 Pazar 16:18Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/borcu-gelirinden-kesilecek-123040-haber/