Kurumsal Varlık Yönetimi Neden Önemlidir?

Modern ve büyümekte olan kurumlarda, firmanın verimliliği ve başarıyı getiren etmenlerin başında varlık yönetim sistemleri olduğu kabul görmüş bir gerçektir.

Modern ve büyümekte olan kurumlarda, firmanın verimliliği ve başarıyı getiren etmenlerin başında varlık yönetim sistemleri olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Varlığın doğru yönetilmesi, güçlü finansman yönetimi getirmesi adına son derece önemlidir. Varlıkların nerede, kimin zimmetinde, barkod-seri numarası, fiziki ve kullanım durumları ve daha pek çok bilgilerinin ve amortismanlarının kayıt altında tutulması sonucunda gereksiz satın alımların önüne geçilmesi ile finansal kayıpların önüne geçilmiş olunmaktadır.
 

Firmaların, satın alındıktan sonra depolarda tutulan varlıklarının listeleri kimi zaman excel programı ile takip edilmekte bu tutulan listeler anlık olarak güncellenmediğinden veri tutarsızlıkları yaşanabilmektedir. Bu tutarsızlıklar da gelecekte ihtiyaç olmadığı halde satın alımlar yapılmasına varan sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum yalnızca depolarda bulunan varlıklar için değil, farklı lokasyonlara transfer edilen demirbaş/envanterler için de geçerlidir. Onlarca şubesi olan bir firma için bu veri tutarsızlıkları büyük maddi kayıp anlamına gelebilmektedir. Bu veriler ışığında bir kurumsal varlık yönetimi yazılımı kullanmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.


 

Firmaların kullandıkları ERP (Enterprise Resource Planning), kurumsal kaynak planlaması yazılımları içinde envanter yönetim modülü bulunsa da bu yazılımların birincil amacı kaynak yönetimi olduğundan envanterler genel tanımlarla takip edilebilmektedir. Bu açıdan bakılırsa varlıkların (envanterlerin) fiziksel durumu, lokasyon hareketleri neredeyse yok denilebilecek kadar azdır. Bu da çalışanların envanter durumunu detaylı olarak kendi imkanları ile tutmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Ayrıca net olarak takip edilemeyen herşey suistimale yol açabileceğinden bir varlık yönetim yazılımı kullanmak oldukça önem arzetmektedir.


AssetPlus varlık yönetim yazılımı tüm bu sorunlara ve daha fazlasına dair esnek çözümler sunan yerli bir yazılımdır. Bu yazılım, varlık yönetimi dışında firmaların halihazırda kullandığı satın alma ve ik servisleri ile entegre olarak çalışabilmesi açısından önemli artılar sunmaktadır. Ayrıca fatura takibi, envanterlerin amortismanlarının farklı yöntemlerle hesaplaması ve takibi, uygulama (yazılım) ve lisans takibi, eskime yönetimi (fatura tarihini değil envanterin kullanıma başladığı tarihi baz alır), çalışan hareketleri takibi, sözleşme / bakım yönetimi gibi birçok konuda destek sunmaktadır. Kısacası varlığınızın tüm yaşam döngüsünü satın alma aşamasından ömrünü tamamlayıp hurdaya ayrılana dek tüm hareketlerini tek bir program ile kolayca yönetin.

 

AssetPlus kurumsal varlık yönetim yazılımı siz değerli müşterilerine envanterlerini en doğru şekilde yönetebilmesi için tüm araçları içinde barındıran eşsiz bir yazılımdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.
 

https://www.assetplus.com.tr/kurumsal-varlik-yonetimi-programi

Haber Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:12Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/kurumsal-varlik-yonetimi-neden-onemlidir-401163-haber/