Çekişmeli Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak genel manada iki gruba ayrılırlar.

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak genel manada iki gruba ayrılırlar.

 

Türk Medeni Kanunu boşanmanın özel nedenleri şunlardır:
 

 

Genel Boşanma Nedenleri Nelerdir?
 

Boşanma nedenleri içinde genel boşanmanın karşılığı evlilik birliğinin sarsılması(md.166) olarak söylenebilir. Anlaşmalı boşanma da evlilik birlikteliğinin sarsılmasına bağlı olan bir boşanma türüdür.
 

Boşanmanın anlaşmalı boşanma olması için evlilik birlikteliğinin 1 yılını doldurmuş olması gerekir. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Çekişmeli boşanma davası ise her zaman açılabilir.

 

Anlaşmalı olarak boşanabilmek için eşler tarafından hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolüne ihtiyaç vardır.

Bu aşamada bir boşanma avukatı yardımından faydalanmanız gerekebilir. Protokolün ortaya çıkarılması basit bir süreç gibi görünse de usulen yapılacak hatalar geri dönüşü olmayan hatalara neden olabilir.
 

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın ekonomik neticeleri ile ortak çocukların durumları ile ilgili düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu düzenlemenin ise hâkim tarafından onanması gerek şartı söz konusudur. Hâkim tarafından onaması olmayan bir anlaşmalı boşanma protokolüne dayanarak boşanma olmaz.  
 

Hâkim tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü değiştirebilir. Eğer taraflar hâkim tarafından yapılan değişikliği kabul ederlerse boşanma gerçekleşir. Örneğin protokolde çocuğun velayetinin babada kalacağına ilişkin bir hüküm hâkim tarafından; çocuğun annede kalması ve velayetinin anneye verilmesi şeklinde değiştirilebilir. Bu değişiklik onaylanırsa boşanma gerçekleşir.

 

Boşanma Davaları Nasılİlerler?
 

Boşanma davalarında öncelikle dava dilekçesinin hazırlanması gerekir. Dava dilekçesinin hazırlanması ile dava açılmış olur. Boşanma davası eşlerin herhangi bir tanesinin ikamet ettiği adresteki Aile Mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme aslen Aile mahkemesi olup bu mahkemenin olmadığı yerlerde yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.
 

İlgili mahkeme tarafından dilekçe davalı tarafa ulaştırılır ve daha ön inceleme sürecine girilir. Mahkeme her iki tarafında gelir gider durumlarının incelenmesi ve tespiti için kolluk kuvvetleri aracılığı ile Ekonomik Sosyal durum araştırılması yapılır.
 

Ön inceleme duruşmasında tanıklar dinlenir, deliller toplanır ve esasa ilişkin beyanlar sunulur ve yerel mahkemedeki süreç sona erer.
 

Akabinde gerekçeli karar ile sonuç taraflara bildirilir. Eğer taraflar bu kararın hatalı olduğunu düşünürse 2 haftalık yasal süre için istinafa gitmek için dilekçeleri ile birlikte Bölge Adalet Mahkemesine gidebilir.

 

 

Boşanma Davasının Kesinleşmesi Nasıl Olur?
 

Boşanma davasında mahkeme tarafından verilen hüküm taraflarca istinaf edilmezse veya istinaf edilmesi neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf talebi kesin olarak reddedilirse ya da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından mahkemenin kararı düzeltilerek onanırsa (kesin olarak) boşanma davası kesinleşmiş sayılacaktır.
 

Boşanma Davasında İddet Süresi Nedir?
 

Boşanma davasında iddet süresi kadın eşin 300 gün süre boyunca yeniden evlenme yasağıdır. Bu gün sayısı eşlerin boşanma boşanma kararının kesin olarak netleşmesinde sonra devreye girer.
 

Fakat kadın eş bu gün süresini beklemeden başka bir kişiyle evlenmek niyetindeyse Aile Mahkemesine başvurarak iddet süresinin kaldırılması talebinde bulunmalıdır.
 

Bu taleple açılan davalarda kadın eşin hamile olmadığı yönünde bir tıp kurumu raporu istenecektir. Gelen raporda kadın eşin hamile olmadığı anlaşılırsa 300 günlük bekleme süresi mahkeme tarafından kaldırılır.

 

Kaynak: https://okyanushukuk.com/

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 12:05Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/cekismeli-bosanma-davasinda-dikkat-edilmesi-gereken-konular-401499-haber/