YEK yasa teklifi yasalaştı!

TBMM Genel Kurulunda, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı

 

Yasa, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlıyor. Yasaya göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanları, imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilecek. 
    
Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar "avro sent" yerine "dolar sent" olarak belirleniyor. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için "YEK destekleme mekanizmasında" belirlenen fiyatlar şöyle: 
    
"Hidroelektrik üretim tesisi için 7.3 dolar sent, 
    
Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7.3 dolar sent, 
    
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10.5 dolar sent, 
    
Biyokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dahil) 13.3 dolar sent, 
    
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13.3 dolar sent." 
    
Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için bu fiyatlar 10 yıl süreyle uygulanacak. 
    
31 Aralık 2015 tarihinde itibaren işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynağı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar, bu fiyatları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek. 
    
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten hibrit üretim tesisleri de bu destekleme kapsamında olacak. 
    
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM), her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan edecek ve tüketiciye elektrik enerjisi sağlayan tedarikçilerin ödeme yükümlülüğünü belirleyecek. 
Haber Tarihi: 29 Aralık 2010 Çarşamba 21:49Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/yek-yasa-teklifi-yasalasti-64933-haber/