İmamlardan 'Evrime evet' mektubu

Hıristayan ve Musevi din adamlarından sonra bazı Müslüman din adamları ve imamlar da evrim ile kendi dini inançları arasında herhangi bir çatışma olmadığını ilan eden bir açık mektuba imza attı.

 

Hırıstiyan ve Musevi din adamlarından sonra Müslüman din adamları da evrim konusunda ayrılık yaşamaya başladı. ABD’de yaşayan bazı Müslüman din adamları evrimi kabul eden imamlar-mektubuna imza attı. Michigan'da bir doktor olan ve Ohio-Perrysburg'daki Büyük Şehir Toledo İslam Merkezi üyesi T. O. Shanavas'ın yazdığı mektupta; "biz imamlar olarak, *devlet okulları eğitim müdürlüklerinde ve kurullarında evrim biliminin öğretilmesinde kararlı olunmasını ısrarla tavsiye ediyoruz" deniliyor.
 
Evrimi kabul eden din adamları mektubunun fikir babası olan Indianapolis Butler Üniversitesi'nden Michael Zimmerman ise; "Bu durum ayrıca, evrim ve bilimin, aralarında oldukça derin dinsel bölünmeler olan kişi ve dini toplulukları, ortak bir zemin üzerinde birleştirici bir faktör sağlamada ve bu çeşitli grupları birleştirmede de başarılı olduğunu gösteriyor" dedi. Michael Zimmermann ayrıca "Hıristiyanların da, evrimi kabul eden Müslüman imamların mektubu dolayısıyla heyecan duyduklarını" belirtti. Zira Zimmermann'a göre, Hıristiyanlar, kendi dinlerinde olduğu gibi, Müslümanların da parçalara bölündüklerini ve onların içinde de birçok kişinin kutsal metinlerdeki ayetleri bağlam dışında ve çoğu zaman çarpıtarak yorumladıklarını fark ediyorlar.
 
2006 yılında başlatılan ve evrimi kabul eden Hıristiyan din adamlarının imzalarını kapsayan açık mektup şu an toplam 12.725 rahibin imzasını içeriyor. Bundan üç yıl önce başlatılan Hahamlar Mektubunda ise toplam 476 hahamın imzası bulunmakta.
 
Londra'da bir imam, Darwinizm'i açıkça desteklediğini söylediği için ölüm tehditlerine maruz kaldı ve camiden kovuldu. Aynı şekilde, özellikle ABD'de kimi Hıristiyan cemaatlere bağlı fanatik köktendinciler yaratılışçılığın fen derslerinde öğretilmesi için büyük çaba gösteriyor.

Radikal
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2011 Pazartesi 16:50Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/imamlardan-evrime-evet-mektubu-85016-haber/