''Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz''

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde hiçbir ön şartı ve dayatmayı kabul etmediğini ve etmeyeceğini ifade ederek, Güzelyurt'un bir çözüm çerçevesinde Rum tarafına verilmesinin söz konusu dahi olmadığını vurguladı.

Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz
11 Kasım 2011 Cuma 18:23 tarihinde eklendi.

KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün, yaptığı yazılı açklamada, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın son açıklamasında, "Güzelyurt Rum tarafına verilmeden çözüm olamayacağı" yönünde daha önce yapmış olduğu açıklamayı bir kez daha tekrarladığına atıfta bulunarak şunları kaydetti: 
    
"Bu hususta geçmişte de vurgulamış olduğumuz üzere, Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde hiçbir ön şartı ve dayatmayı kabul etmemiştir ve etmeyecektir. Rum liderin ısrarla, Güzelyurt konusunu gündeme getirerek Kıbrıs Türk halkı arasında huzursuzluk yaratma çabaları karşısında Güzelyurt'un bir çözüm çerçevesinde Rum tarafına verilmesinin söz konusu dahi olmadığını bir kez daha önemle vurgulamakta fayda görmekteyiz." 
    
Hristofyas'ın bu tarz açıklamalarda bulunmasını, "görüşmeleri ileriye taşımaktan çok zora sokma niyetinde olduğununun göstergesi" olarak değerlendiren Özgürgün, şöyle devam etti: 
    
"Ayrıca, toprak konusunun harita ve rakamlar boyutunun müzakerelerin en son aşamasında ele alınacağı yönünde halihazırda taraflar arasında ilgili BM raporlarına da yansıyan bir uzlaşı mevcutken, Hristofyas'ın bu tarz açıklamalarda bulunması, müzakerelerde içine girdiğimiz kritik aşamada, görüşmeleri ileriye taşımaktan çok zora sokma niyetinde olduğunu da göstermektedir. Hristofyas'ın müzakereleri esasen anlamsız kılmaya ve bu şekilde genelde uluslararası camianın özelde de Birleşmiş Milletler'in müzakerelerin sonuç alıcı olabileceği hususundaki cesaretini kırmaya yönelik çabaları yeni değildir. Bu açıklamanın içeriğinin yanı sıra, zamanlaması da bu nedenle ayrıca dikkat çekicidir." 
    
Hristofyas'a bu tarz açıklamalardan vazgeçmesi; BM'ye de Rum liderliğini uyarması konusunda çağrı yapan Özgürgün açıklamasında, "Hristofyas'ı bir kez daha görüşmelerin zeminine dinamit koyan bu tarz açıklamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin de bu tarz çok ciddi provokasyon niteliği taşıyan beyanlardan bir an önce vazgeçmesi hususunda Rum liderliğini kararlı bir şekilde uyarmasının zamanının geldiğini de hatırlatmakta fayda görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.