"Hükümet 'cici' muhalefet istiyor"

Akif Hamzaçebi, AK Parti tarafından verilen TBMM içtüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin, bir yandan yeni ihtisas komisyonları kurulmasını önerirken, diğer yandan muhalefetin konuşma hakkını kısıtlayan, yasama organının yürütme üzerindeki denetimini sınırlayan düzenlemeleri kapsadığını savundu.

Hükümet cici muhalefet istiyor
31 Aralık 2011 Cumartesi 16:01 tarihinde eklendi.

Akif Hamzaçebi, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut uygulamada salı günleri Genel Kurul gündeminin tümüyle sözlü sorular ve bunların cevaplandırılması yoluyla yasama organının yürütme üzerindeki denetimine ayrıldığını, teklife göre bu sürenin en çok iki saat olacağını ifade etti. Hamzaçebi, "Hükümet kendisine soru sorulmasını istememektedir" dedi.
    
İhtisas komisyonlarının tasarı veya tekliflerin bütün ayrıntılarıyla tartışıldığı ve konuyla ilgili bütün toplum kesimlerinin dinlenildiği yer olduğunu anlatan Hamzaçebi, bu nedenle komisyonlarda önerge sınırlaması olmadığına dikkati çekti. Akif Hamzaçebi, teklifin ise her üye için bir önerge şeklinde sınırlama getirdiğini belirterek, hükümetin muhalefetin herhangi bir önerisine ihtiyaç duymadığını savundu.
    
Mevcut içtüzüğe göre Genel Kurulda her üyenin "karar yeter sayısı" isteyerek, görüşmelerde yeterli sayıda milletvekili olup olmadığını kontrol olanağına sahip olduğunu ifade eden Akif Hamzaçebi, teklifle karar yeter sayısını en az 15 milletvekilinin isteyebilmesi şartının getirildiğini kaydetti.
    
Teklifle muhalefet partilerinin kendi gündemlerinde olup hükümetin gündeminde olmayan tasarı ve teklifleri Genel Kurul'a getirmesi olanağının da engellendiğini öne süren Hamzaçebi, Genel Kurul'da muhalefet partilerinin kendi önerileri üzerindeki konuşma sürelerinin azaltıldığını anlattı.
    
Akif Hamzaçebi, "AKP Grup Başkanvekilleri tarafından verilen TBMM içtüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, bir yandan yeni ihtisas komisyonları kurulmasını önerirken, diğer yandan muhalefetin konuşma hakkını kısıtlayan, yasama organının yürütme üzerindeki denetimini sınırlayarak, onu sembolik hale getiren düzenlemeleri kapsamaktadır" şeklinde görüş belirtti.
    
AK Parti'nin "konuşmayan", "cici", "uslu" muhalefet istediğini savunan Akif Hamzaçebi, şöyle devam etti:
    
"AKP, hükümeti üzmeyecek bir muhalefet istemektedir. AKP, 'vur eline, ekmeğini al' türünden bir muhalefet istemektedir. Demokrasi çoğunluğun dediğinin olduğu değil, azınlığın haklarının korunduğu rejimin adıdır. AKP'ye göre ise çoğunluk haklıdır. Bu anlayışa 'çoğunluğun zorbalığı' denir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 2005 yılında temel yasa düzenlemesini içtüzüğe yerleştirmek suretiyle muhalefetin konuşma hakkını kısıtlayan AKP, şimdi muhalefetin kalan konuşma haklarına gözünü dikmiştir. Kanun hükmünde kararnamelerle parlamentoyu devre dışı bırakan hükümet, arta kalan zamanı da muhalefetin elinden almak istemektedir. Yine bu teklif Uzlaşma Komisyonunca yürütülmekte olan Anayasa Değişikliği çalışmalarının AKP'nin gözünde göstermelik olduğunu ortaya koymaktadır."