İstihdamın artırılması yine masada

'İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'' izleme ve değerlendirme kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı.

İstihdamın artırılması yine masada
29 Aralık 2010 Çarşamba 13:24 tarihinde eklendi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan ve "Torba Kanun Tasarısı" olarak adlandırılan tasarının yasallaştığında istihdam ve mesleki eğitim ilişkisini güçlendiren tedbirlerin uygulamaya konulmuş olacağını bildirdi.
     Bu yılın son, "İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı" izleme ve değerlendirme kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Toplantıya, Bakan Dinçer ile Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, bürokratlar ve bazı sivil toplum temsilcileri katıldı.
     Toplantı öncesinde açıklama yapan, Bakan Dinçer, işsizlik ve istihdam sorunlarının temel nedenlerinden birinin eğitim istihdam ilişkisinin zayıflığı ve eğitim çıktılarının kalite güvencesinin sağlanamamış olması olduğunu söyledi.
     İşgücünde aranan mesleki niteliklerin teknolojik gelişmelere, iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak sürekli değiştiğini, yeni mesleklerin ve farklılıkların ortaya çıktığını belirten Dinçer, iş gücünün istihdam edilebilir olması için, iş piyasasına duyarlı ve iyi eğitim almış olması, hayat boyu öğrenme sürecinde bilgilerini günceleyerek beceriler edinmesi gerektiğini vurguladı.
     Resmi bir eğitimi olmadan iş yaşamında beceri edinen ve iş dünyasında yeterliliğe sahip olan kişilerin mesleki vasıflarını belgelendirme imkanı bulamadığını ifade eden Dinçer, bu durumun işverenin aradığı nitelikte iş gücü temin edememesine, işsizlerin de iş bulamamasına ya da eksik istihdamına neden olduğunu kaydetti.
     Bu kapsamda ulusal meslek standartlarının oluşturulmaya başlandığını, bugün itibariyle 135 ulusal mesleki standardın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Dinçer, yaklaşık 230 meslek standardının tanımlanması çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.
     İlk ulusal meslek standartlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TOBB, TESK, işçi ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile "İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı" hazırlandığını hatırlatan Dinçer, planın Bakanlar Kurulu kararıyla da uygun bulunarak yürürlüğe konulduğunu söyledi.
    
     -"İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENECEK"-
    
     Eylem planında 9 öncelik alanının belirlendiğini ve bunlara ilişkin tedbirler ile sorumlu, ilgili ve ilişkili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların tespit edildiğini ifade eden Dinçer, yaklaşık 6 aydır uygulanmakta olan eylem planı kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından raporlandığını, İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından da koordine edilip çalışmaların değerlendirildiğini kaydetti.
     İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 2010 yılında 3 kez toplantı yaptığını ve ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların eylem planı kapsamında yapmakta olduğu çalışmaları değerlendirdiğini hatırlatan Dinçer, kurulun bu yıl sonu toplantısında da eylem planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirileceğini söyledi.
     Eylem planı kapsamında yer alan bazı tedbirlerin kanun değişiklikleri yapılmasını gerektiğini belirten Dinçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumlu ve ilgili olduğu alanlarda gerekli kanun değişikliklerinin hazırlandığını, TBMM'ye sunulduğunu ifade etti. Dinçer, şöyle devam etti:
     "Torba Kanun Tasarısı" olarak adlandırılan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan tasarı kanunlaştığında eylem planında kararlaştırdığımız mesleki ve teknik eğitim almış bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanların eğitim, belge almaları halinde istihdam edilmeleri kaydıyla sosyal güvenlik primleri işveren payının 2 yıla varan süreyle tarafımızdan karşılanması, meslek yüksek okulları öğrencilerinin 3308 sayılı kanun kapsamına alınarak ortaöğretim öğrencileri gibi staj imkanlarından yararlandırılmaları, staj yapılan iş yerleri için belirlenmiş olan asgari istihdam kriterlerinin değiştirilerek staj yapılabilecek işletme sayısının artırılması, daha önceki düzenlemede 20 ve daha fazla personel istihdam eden iş yerlerinde staj yapılması mümkünken, bu düzenlemeyle 5 ve daha fazla personelin çalıştırıldığı işletmelerde staj yapılabilmesi imkanı da veriliyor. Dolayısıyla staj yapılacak evren oldukça büyütülmüş oluyor. Ayrıca stajyerlerin ücretlerinde brüt değil net asgari ücretin esas alınması ve onların sağlık sigortası kapsamına dahil edilmeleri gibi hususlar yer almaktaydı. Böylece istihdam ve mesleki eğitim ilişkisini güçlendiren tedbirleri uygulamaya koymuş olacağız."
     Bakan Dinçer, toplantıda 2011 yılı için alınacak tedbirleri ve etkinliğin artırılmasını hedefleyen yeni stratejileri gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan ve "Torba Kanun Tasarısı" olarak adlandırılan tasarının yasallaştığında istihdam ve mesleki eğitim ilişkisini güçlendiren tedbirlerin uygulamaya konulmuş olacağını bildirdi.
Toplantıya, Bakan Dinçer ile Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, bürokratlar ve bazı sivil toplum temsilcileri katıldı.
    
Toplantı öncesinde açıklama yapan, Bakan Dinçer, işsizlik ve istihdam sorunlarının temel nedenlerinden birinin eğitim istihdam ilişkisinin zayıflığı ve eğitim çıktılarının kalite güvencesinin sağlanamamış olması olduğunu söyledi.
    
İşgücünde aranan mesleki niteliklerin teknolojik gelişmelere, iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak sürekli değiştiğini, yeni mesleklerin ve farklılıkların ortaya çıktığını belirten Dinçer, iş gücünün istihdam edilebilir olması için, iş piyasasına duyarlı ve iyi eğitim almış olması, hayat boyu öğrenme sürecinde bilgilerini günceleyerek beceriler edinmesi gerektiğini vurguladı.
    
Resmi bir eğitimi olmadan iş yaşamında beceri edinen ve iş dünyasında yeterliliğe sahip olan kişilerin mesleki vasıflarını belgelendirme imkanı bulamadığını ifade eden Dinçer, bu durumun işverenin aradığı nitelikte iş gücü temin edememesine, işsizlerin de iş bulamamasına ya da eksik istihdamına neden olduğunu kaydetti.
    
Bu kapsamda ulusal meslek standartlarının oluşturulmaya başlandığını, bugün itibariyle 135 ulusal mesleki standardın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Dinçer, yaklaşık 230 meslek standardının tanımlanması çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.
    
İlk ulusal meslek standartlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TOBB, TESK, işçi ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile "İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı" hazırlandığını hatırlatan Dinçer, planın Bakanlar Kurulu kararıyla da uygun bulunarak yürürlüğe konulduğunu söyledi.
    
-"İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENECEK"-
    
Eylem planında 9 öncelik alanının belirlendiğini ve bunlara ilişkin tedbirler ile sorumlu, ilgili ve ilişkili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların tespit edildiğini ifade eden Dinçer, yaklaşık 6 aydır uygulanmakta olan eylem planı kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından raporlandığını, İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından da koordine edilip çalışmaların değerlendirildiğini kaydetti.
    
İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 2010 yılında 3 kez toplantı yaptığını ve ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların eylem planı kapsamında yapmakta olduğu çalışmaları değerlendirdiğini hatırlatan Dinçer, kurulun bu yıl sonu toplantısında da eylem planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirileceğini söyledi.
    
Eylem planı kapsamında yer alan bazı tedbirlerin kanun değişiklikleri yapılmasını gerektiğini belirten Dinçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumlu ve ilgili olduğu alanlarda gerekli kanun değişikliklerinin hazırlandığını, TBMM'ye sunulduğunu ifade etti. Dinçer, şöyle devam etti:
    
"Torba Kanun Tasarısı" olarak adlandırılan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan tasarı kanunlaştığında eylem planında kararlaştırdığımız mesleki ve teknik eğitim almış bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanların eğitim, belge almaları halinde istihdam edilmeleri kaydıyla sosyal güvenlik primleri işveren payının 2 yıla varan süreyle tarafımızdan karşılanması, meslek yüksek okulları öğrencilerinin 3308 sayılı kanun kapsamına alınarak ortaöğretim öğrencileri gibi staj imkanlarından yararlandırılmaları, staj yapılan iş yerleri için belirlenmiş olan asgari istihdam kriterlerinin değiştirilerek staj yapılabilecek işletme sayısının artırılması, daha önceki düzenlemede 20 ve daha fazla personel istihdam eden iş yerlerinde staj yapılması mümkünken, bu düzenlemeyle 5 ve daha fazla personelin çalıştırıldığı işletmelerde staj yapılabilmesi imkanı da veriliyor. Dolayısıyla staj yapılacak evren oldukça büyütülmüş oluyor. Ayrıca stajyerlerin ücretlerinde brüt değil net asgari ücretin esas alınması ve onların sağlık sigortası kapsamına dahil edilmeleri gibi hususlar yer almaktaydı. Böylece istihdam ve mesleki eğitim ilişkisini güçlendiren tedbirleri uygulamaya koymuş olacağız."
    
Bakan Dinçer, toplantıda 2011 yılı için alınacak tedbirleri ve etkinliğin artırılmasını hedefleyen yeni stratejileri gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.