Kamu İhale Hukuku ve Kapsamı

Kamu ihale hukukunun yapısına ve kapsamına dair anlatımın yer aldığı yazıyı sitemizden okuyabilirsiniz.

Kamu İhale Hukuku ve Kapsamı
12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:50 tarihinde eklendi.

Kamu İhale Hukuku yapısı itibari ile uzmanlık gerektiren alanlardan biridir. Bu alana Kamu İhale Hukuku çerçevesinde birçok farklı birincil ve ikinci mevzuat bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu ihale kanunu da en önemli mevzuat olarak öne çıkmaktadır. Kamu kurumları kendi bünyelerinde ihtiyaç duydukları hizmet ve mal gereksinimlerini özel sektör üzerinden sağlamak durumunda kalabilirler. Böyle durumlarda keyfi uygulamaların gerçekleştirilmemesi için son derece sıkı kurallar belirlenmiştir.
 

Kamu İhale Kanunu, devlet kurumlarının özel sektörden alacakları mal ve hizmetler için açılan ihalelerin şeffaf bir şekilde yürütülmesine ve taraflar üzerinde mağduriyet meydan getirmemesinde son derece etkili bir kanundur.
 

Kamu İhale Kanunu’nda Bulunan İhale Usulleri
 

Kamu İhale Kanunu’nda bulunan ihale usulleri üç değişik şekildedir. Bunlardan ilki açık ihale usulüdür. Diğeri belli istekliler ihale usulü, üçüncüsü ise pazarlık usulüdür. Bu ihale usulleri dışında kanun ilk kabul edildiği zamanlarda doğrudan temin yöntemi de bulunmaktaydı. Ancak bu usul daha sonradan usul olarak kabul edilmekten çıkarılmıştır.
 

Kanunda belirtilen Kamu ihale usulleri içerisinde en temel olanı açık ihale usulüdür. Ancak ihalenin durumuna göre diğer ihale usullerinden de yararlanılmaktadır. İhale usulleri kanun çerçevesinde mal alım şekline göre de bir sınıflandırma yapılmıştır. Mal alımı, hizmet alımı ve hizmet yapımı olarak üç başlık şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
 

Kamu İhale Kanunu çerçevesinde idareler gerçekleştirecekleri tüm ihaleler için mutlaka ihale işlem dosyası hazırlamak zorundadır. Bu ihalelere ilişkin olan tüm doküman ve belgelerin bu dosyalarda düzenli bir şekilde bulundurulması gereklidir. Tüm bilgiler çerçevesinde Kamu İhale Hukuku’nun son derece uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu söylemek mümkündür. İhalelerin ilan edilme süreci sonrasında dosyaların hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm detaylarda bir avukatın desteğine ihtiyaç duymak mümkün olmaktadır.
 

Bu süreçte hazırlanan tüm belgelerin kontrol edilmesi, teklif dosyalarının sunulması ve bu süreçte çıkabilecek anlaşmazlıklarda idari başvurular yapılması gerekebilir. Bu tarz işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında Kamu İhale Hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan hizmet alma gerekliliği doğmaktadır.
 

Kamu İhale Hukuku Kapsamı
 

Kamu kuruluşlarının özel sektör ile yaptığı her türlü mal ve hizmet alımı işlemi Kamu İhale Hukuku kapsamı içerinse girmektedir. Bu süreçte kamu ihale hukuku sınırlandırması hem çok geniş hem de zor bir mevzuat ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte açılabilecek her türlü idari davada birçok kanun göz önünde bulundurulmakta ve dikkatlice izlenerek çözüme kavuşturulmaktadır.
 

Kişilerin ve şirketlerin Kamu İhale Hukuku kapsamında ihaleye hazırlık işlemleri, ihale sözleşmelerinin imzalanması, ihaleye girilmesi, ihale iptal konuları gibi durumlarda profesyonel bir hukuk süreci izlemesi gereklidir. Bu tarz konularda uzmanlaşmış olan avukatlar ya da hukuk büroları ile çalışmak yapılan işlemlerin şeffaflığı ve mevzuata uygunluğu açısından çok daha sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır. Kamu İhale Hukuku kapsamında yaşanılan usulsüzlükler karşısında hem kişiler hem de şirketler hukuk yoluna başvurabilmektedirler.