Kasko Sigortası Nedir? Zorunlu Mudur?

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Kasko Sigortası Nedir? Zorunlu Mudur?
16 Ekim 2023 Pazartesi 11:41 tarihinde eklendi, 2.052 kez okundu.

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.


Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılır?
1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır.


Poliçe teminatı ne zaman başlar?
Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla kasko sigortası poliçe teminatı başlamaz.

Hasarım olduğunda ne yapmalıyım? Hasar ihbarında gerekli belgeler nelerdir?

Hasar anında ilk yapılması gereken zaman kaybetmeden sigorta şirketine haber vermektir.


Hasarın tazmini için azami hasar ihbar süresi 5 iş gününü kapsar ve hasarın ihbarı için birtakım belgeler gereklidir.


Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.


Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeler de, gecikmeden sigortacıya verilmelidir.


Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.


Hasar ihbarınızı yaparken sizden istenecek belgeler şöyledir:


- Acente ve poliçe no,

- Hasar tarihi,

- Hasar detayları,

- Tahmini hasar miktarı,

- Sigortalının telefon bilgisi,

- Poliçe fotokopisi,

- Kaza Tespit Tutanağı,

- Alkol raporu,

- İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,

- Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,

- Hasara ait fotoğraflar,

- Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.

- Oto hasarları için; oto servisinin adresi, telefon numarası.


Hasarsızlık İndirimi Nedir, Nasıl Yararlanılır?


Sigortalıların en çok üzerinde durduğu konulardan biri , kasko poliçenizin primini % 65'e varan oranlarda azaltan hasarsızlık indirimidir.


Hasarızlık indirimi , poliçe süresince hasar talebinde bulunulmaması durumunda ,poliçe yenilemede devreye giren indirim şeklidir


Kasko poliçenizi alırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.


Ne tür hasarlar poliçemdeki hasarsızlık indirimimi etkilemez ?


Poliçe alınacağı dönemde sigorta şirketlerinin hasarsızlık indirmi uygulamasını bilmek; trafiğe çıktınızda daha doğru hareket etmenizi sağlayacak ve hasarsızlık durumunuzu korumaya alacaktır.Hasarsızlık indirimi sürücüleri takip eder. Bu şu anlama gelir; satın aldığınız bir araca kasko poliçesi yaptırdığınızda kazanılmış hasarsızlık indirimi hakkınızı yeni aracınız için kullanabilirsiniz.


En çok karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:


%100 rücu durumu: Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.
 

Radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları: Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmez. Bazı şirketlerde ise böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.


Mini hasar: Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketlerinde geçerlidir. Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile bu tip hasarların poliçe ya da eklerinde yazılı şartlar ve limitlerle karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır.


Genel olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz hasar türlerinin dışındaki tüm hasarlar, poliçenin hasarsızlık indirimini bozmakta ve poliçenin hasarsızlık indirim oranını düşürmektedir.