Köprü ve otoyollar tek bir firmaya satılacak

Köprü ve otoyollar tek paket halinde, işletme hakkı devri yöntemi ile özelleştirilecek. Köprü ve otoyol özelleştirmesinde son teklif verme tarihi, 15 Aralık 2011 olacak.

Köprü ve otoyollar tek bir firmaya satılacak
25 Ağustos 2011 Perşembe 10:40 tarihinde eklendi.

 

Geçici teminat tutarının 200 milyon dolar olacağı ihalede, ihale şartname bedeli de 50 bin dolar olacak.
 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, özelleştirme işlemi, hepsi birlikte tek paket halinde, İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıllık süre için gerçekleştirilecek.
 
Halen var olan personel ile iş ve taşıt araçları özelleştirmeye konu olmayacak, özelleştirme sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü denetim ve kontrol yetkisine sahip olacak. Bu konularla ilgili yasal düzenlemeler ise 13 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer aldı.
 
Özelleştirme sonrasında işletici ile imzalanacak olan sözleşme, İmtiyaz Sözleşmesi niteliğinde bulunuyor. İmtiyaz sözleşmelerinde en önemli husus ise bu sözleşmelere Danıştay'ın görüşünün alınması gerekliliği oluşturuyor. Yani sözleşmeler en yüksek yargı denetiminden geçiyor. Bu nedenle otoyol kullanıcılarının ve kamu yararının aleyhinde bir düzenleme yapılması söz konusu olmayacağı gibi, ileride de işleticinin lehine herhangi bir düzenlemenin ilave edilmesi de söz konusu değil.
 
KRİTERLERE UYULMAZSA, SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLECEK
 
Yapılacak olan özelleştirmede işleticinin uyacağı minimum bakım, onarım ve işletim esasları belirlenecek, Karayolları Genel Müdürlüğü denetleyici kuruluş olarak işletim süresi boyunca devrede kalacak. Sözleşme hükümlerine ve bakım, onarım, işletim kriterlerine uyulmadığı taktirde, sözleşmenin feshine kadar gidebilen yaptırımlar uygulanacak.
 
GEÇİŞ ÜCRETLERİ, SÖZLEŞMELERDE BELİRLENEN ORANLARDA UYGULANACAK
 
Ayrıca fiyat artışlarında 6001 sayılı Kanunun çıktığı tarihte yürürlükte olan ve halen geçerliliğini koruyan otoyol ve köprü geçiş ücretleri esas alınarak, sadece sözleşmelerde belirlenecek olan ücret artış oranları uygulanabilecek. İşleticinin hiç bir şekilde keyfi fiyat belirlemesi söz konusu olmayacak. Ayrıca işleticinin mevcut alt yapının geliştirilmesi amacıyla ilave şerit genişletilmesi, bağlantı yolları yapılması gibi yatırım yükümlülükleri de olacak.
 
Özelleştirilecek olan varlıkların özelleştirme sonucunda kalite, dayanıklılık, altyapı,üst yapı ihtiyaçları gibi pek çok konuda hızlı bir iyileşme sürecine girmesi bekleniyor.
 
Bu bağlamda özelleştirme ile maliyet tasarrufu ve verimliliğin artırılması, stratejik yatırımları finanse etmek için ilave fon kaynaklarının yaratılması, daha yüksek hizmet ve servis düzeyi, teknik, finansman, işletim gibi belirli alanlarda uzmanlık kazanılması, verimliliği artırmak için kamusal hizmet sektörlerinin özel girişimcilere açılarak finansal ve endüstriyel pazarların gelişimi sağlanacak.
 
ÖZELLEŞTİRMEYLE TEKNOLOJİ TRANSFERİ, KAZALARIN AZALTILMASI DA ÖNGÖRÜLÜYOR
 
Otoyollar ve Köprülerin özelleştirilmesinin, gerek niteliği itibariyle, gerekse Türkiye'nin geçirmekte olduğu ekonomik yapılanma ve değişim süreci nedenleriyle büyük önem arz ettiğine dikkat çekiliyor.
 
Söz konusu Otoyollar ve Köprülerin özelleştirilmesiyle elde edilecek teknoloji transferi, verimlilik artışı, kaza oranlarının azalışı, zaman ve yakıt tasarrufu, çevre kirliliğinin azaltılması gibi olumlu etkiler, elde edilecek olan özelleştirme bedeli yanısıra, ilave diğer faydalar olarak öngörülüyor.
 
Halen otoyollarda çalışan personel, İşletme hakkının devri ile İşleticiye devredilmeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan diğer yerlerde istihdam edilecek. İşletici ihtiyaç duyacağı personeli tamamen yeni işe alımlarla karşılayacağından, yeni istihdam olanakları sağlanacak.
 
KÖPRÜLER DAHİL
 
Öte yandan, özelleştirme işlemi, Özelleştirme Yüksek Kurulu;nun 15 Ekim 2010 tarih ve 2010/88 sayılı Kararı ile, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları, İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu ile bunların bağlantı yolları ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bağlantı yolları ile birlikte toplam 1975 km uzunluğundaki otoyol ve köprüleri kapsıyor.
 
İhale ile ilgili teknik bilgilere, bugünkü Resmi Gazetenin ilanlar bölümünde de yer verildi.