Korsan taksiciler yandı

TBMM İçişleri Komisyonu, cadde, sokaklarda araç park edilmesi ve korsan taksiciliğe ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini kabul etti.

Korsan taksiciler yandı
24 Mayıs 2012 Perşembe 18:11 tarihinde eklendi, 1.109 kez okundu.

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılamayacak.
 
Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek.
 
Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, park ücreti alamayacak. Erişme kontrollü karayolu (otoyol-ekspres yol) hariç olmak üzere, büyükşehirlerde yetkili idare, büyükşehir belediyesi olacak.
 
Bu hükme aykırı park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.
 
Trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların, çektirilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi, bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlerin ücretlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilecek.
 
İlgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, belediye sınırları içinde ticari amaçla yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine, kanunda belirtilen idari para cezasının 3 katı, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 5 katı olarak uygulanacak. Daha önce 15 gün trafikten men edilen bu araçlar, bundan sonra 60 gün süreyle trafiğe çıkamayacak.
 
Korsan taksilerden yararlananlar da ilk kez para cezasına çarptırılacak. Bu ceza, ilgili fırkada belirtilen cezanın üçte biri oranında uygulanacak.
 
-''Finansal kiralama'' olarak değerlendirilecek-
 
Yolcu ve yük taşıyan havayolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam, parçalarının, kurulu bulunulan ülke mevzuatına göre bunları kiralama yetkisine sahip şirket, kuruluş ve finansal kiralama şirketlerince, finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak en az 2 yıl süreyle yurt dışından kiralanması işlemleri, ''finansal kiralama'' olarak değerlendirilecek.
 
İtfaiye eri ataması yapmak üzere açılan sınavda başarılı oldukları ilan edilen ancak herhangi bir nedenle atamaları yapılmayanlar, göreve başlayabilecek. Ancak bu kişilerin, davadan vazgeçmeleri, dava lehlerine sonuçlananlar da tazminat ve geriye dönük maaş haklarından yazılı olarak feragat etmesi gerecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde atama işlemleri tamamlanacak.