Korsan taksicilere ağır cezalar geliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, korsan taksicilere ceza verilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.

Korsan taksicilere ağır cezalar geliyor
10 Mayıs 2012 Perşembe 19:04 tarihinde eklendi.

 

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklif, havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılmamasını öngörüyor.
 
Teklif, Karayolları Trafik Kanunu'nda park ücretinin alınması, araçların çekilmesi, kaldırılması ve muhafazasını da düzenliyor. Buna göre, karayolu üzeri park yerindeki araçlar için karayolunun yapım bakım ve onarımından sorumlu kuruşlarca ve bu kuruluşça işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce park ücreti alınabilecek. Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, herhangi bir şekilde park ücreti alamayacak.
 
Bu hükme aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.
 
Trafik kolluğu, genel kolluk veya diğer yetkililerce trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların çekilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi ile bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.
 
Araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araçların sahiplerine 3 bin TL, bu suçu tekrar işleyen kişilere 4 bin 500 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca aracı kullanan kişinin sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınacak. Araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen amacın dışında kullanılan araçlar 6 ay süreyle, suçun tekrar işlenmesi halinde ise süresiz olarak trafikten men edilecek.
 
Maksadın dışında kullanılan araçlardan taşımacılık hizmeti yapanlar 600, ikinci kez hizmet aldığı tespit edilenler ise 900 TL para cezasıyla cezalandırılacak.
 
Teklif, uçak kiralamalarının finansal kiralama olarak kabul edilmesini öngörüyor. Buna göre, yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunan havayolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam ve parçalarının, yurtdışından yapılan kiralamalarda kurulu bulunan ülke mevzuatına göre bunların kiralama yetkisine haiz olan şirket ve kuruluşlarca finansal kiralama şirketleri tarafından finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak en az 2 yıl süreyle kiralanması işlemleri, ''finansal kiralama'' olarak değerlendirilecek.
 
-Trafik zabıta birimleri kurulacak-
 
Teklife göre, her büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde ''Trafik Zabıta Birimi'' kurulacak. Bu birim, motorlu araçların büyükşehir sınırları içinde motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde gösterilen amaca uygun olarak kullanılmasını denetleyecek.
 
Büyükşehir Trafik Zabıta Birimi, araçların tescil amacı dışında kullanılması suçunu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, bu tutanağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili trafik zabıta kuruluşuna iletmek ve ilgili trafik zabıtasına teslim etmek üzere söz konusu araçlara geçici olarak el koymakla görevli olacak.
 
İtfaiye eri ataması yapmak üzere açılmış olan sınav sonucunda başarılı oldukları ilan edildiği halde herhangi bir sebeple atamaları yapılmamış olanların atamaları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde sınavı yapan belediyelerce yerine getirilecek ve ilgililer göreve başlatılacak. Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, itfaiye eri atamaları hakkında, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile ilgili düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulduğu iddiasıyla yargılama yapılamayacak, başlamış olan yargılamalar da işlemden kaldırılacak.
 
-Korsanda yasalar caydırıcı değil''-
 
Teklifin gerekçesinde, taksicilerin verilen izinler ve çalışma kuralları çerçevesinde yasal olarak hizmet verdiği belirtilerek, aksici esnafının şoförler ve aileleriyle birlikte 500 bine yakın insanın ekmek kapısı olduğu vurgulandı.
 
Bu sektörün büyüklüğünün sorunları da beraberinde getirdiği ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
 
''Bugün İstanbul'da yaklaşık 60 bin korsan taşımacılık yapan taksi olduğu tahmin edilmektedir. Bu insanlar zaten düşük olan kazancına ortak olmakta ve kayıt dışı ekonomi yaratmaktadırlar. Bu mağduriyet ve kayıtsızlığın önüne geçmek için mevcut yasalar yetersiz kalmakta ve caydırıcı olmamaktadır. Hiçbir vergi ve kayda tabi olmadan mahalle aralarında ve araç kiralama ofisleri adı altında faaliyet gösteren bu emek hırsızlarına emniyet Teşkilatı, Belediye Zabıtaları, Maliye Müfettişleri ve esnaf odalarının birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Sadece İstanbul'da 2010 yılında korsan taşımacılıktan 13 bin 508 işlem yapılmış olması, İstanbul polisinin fedakarca çalışmasının yanında yasal düzenleme olmadan bu sorunu ortadan kaldırmayacağının ispatıdır.''