Lise son sınıf öğrencilerine 45 gün LYS izni

MEB, Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin, velisinin yazılı olarak okula başvurması halinde, 45 günü aşmamak kaydı ile izinli sayılacağını

Lise son sınıf öğrencilerine 45 gün LYS izni
20 Mayıs 2013 Pazartesi 14:52 tarihinde eklendi, 1.350 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin, velisinin yazılı olarak okula başvurması halinde, 45 günü aşmamak kaydı ile izinli sayılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ‘Özürlü Devamsızlık’ başlıklı bir genelge yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzalı genelgeye göre ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsızlıklarının Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiğine yer verildi.

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin (b) bendine göre ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrencilerin, notları ne olursa olsun başarısız sayılacağı vurgulanan genelgede, “Yönetmeliğin 40. Maddesinin (c) bendinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir hükümleri yer almakta." denildi.

Genelgede, Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) hazırlanmakta olan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bu öğretim yılına mahsus olarak şu değişikliğin yapıldığı belirtildi: “LYS'ye hazırlanmakta olan lise son sınıf öğrencilerimizin; zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmelerini teminen ve esasen gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amacıyla bu öğretim yılına mahsus olmak üzere; İlgi Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinin (c) bendinde belirtilen toplam süre olan 45 günü aşmamak kaydıyla, öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlık olarak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi işlem görmesi öğrenci ve velileri açısından daha eşitlikçi bir yaklaşım olacaktır.”


CİHAN