Mahkeme yönetim sistemi güçleniyor

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ''Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi'', Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Avrupa Konseyi Adalet ve Hukuk İşbirliği Bölümü Başkanı Hanne Juncher'in katıldığı törenle başlatıldı.

Mahkeme yönetim sistemi güçleniyor
06 Ekim 2011 Perşembe 23:49 tarihinde eklendi.

Dedeman Oteli'nde düzenlenen açılış programında konuşan Juncher, mahkeme yönetim sisteminin desteklenmesi adlı ilk projenin 5 pilot adliyede başarıyla uygulandığını ve projenin 2009 yılında tamamlandığını söyledi. 
    
Etkin bir yargının olmazsa olmaz unsurunun etkin bir mahkeme olduğunu belirten Juncher, Türkiye'de mahkemelerin iş yükünün çok yoğun olduğunu, insan kaynakları açısından da sıkıntılar yaşandığını bildirdi. Türkiye'de son yıllarda yargıyı güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Juncher, bu kapsamda acil yargılama hakkı ve yargılama sürelerinin kısaltılması alanlarında önemli çalışmalar yapıldığını anlattı. 
    
Türkiye'de yetkili mercilerin ikinci projeyi başlatmasının Avrupa Konseyince çok olumlu karşılandığını dile getiren Juncher, amaçlarının adil yargılamayı sağlamak ve süratle işleyen bir sistem olduğunu kaydetti. 
    
Mahkeme yönetimi sisteminin güçlendirilmesi adlı ikinci projede, ilk projede çıkartılan dersleri dikkate alarak, 20 pilot adliyede uygulamalar yapacaklarını bildiren Juncher, bu kapsamda hakim ve savcıların idari görevlerden arındırılmasını sağlayacak adliye müdürlüğü sisteminin oluşturulacağını, hakim ve savcıların hukuki çalışmalarında yardımcı olacak "adli yardımcılık" müessesesinin kurulacağını ve vatandaşlara bilgi vermek üzere ön danışma büroları kurulacağını anlattı. 
    
Türk yargı sistemine en uygun çözümlerin mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak bulunmaya çalışıldığını söyleyen Juncher, Avrupa Konseyi olarak her zaman işbirliği içinde çalışmaya hazır oldukların ifade etti. 
     
-Adalet Bakanı Ergin- 
     
Adalet Bakanı Sadullah Ergin de mahkeme yönetim sisteminin desteklenmesi projesinin 2007-2009 yılları arasında uygulandığını, birinci proje ile Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaların göz önünde bulundurarak yargının iş yükünü azaltacak, yargılama sürelerini kısaltacak kişilerin adalet alanında daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetimi sisteminin kurulmasının amaçlandığını anlattı. 
    
Ergin, projenin ilk aşamasının 5 pilot adliyede başarıyla uygulandığını, ihtiyaç ve tespitlerin çıkarıldığın söyledi. Ergin, "Proje için seçilen 20 pilot adliyenin başsavcıları, komisyon başkanları ve baro başkanları olmak üzere tüm çalışanlarını zorlu bir iki yıl beklemektedir. Bu yeni projeyle yapmak istediğimiz birinci projede ortaya çıkan, genel kabul görmüş, memnuniyetle karşılanan iyi uygulama örneklerini sağlamlaştırmak ve yaygınlaştırmaktır ve bu uygulamaların hukuksal altyapısını güçlendirmek olacaktır" diye konuştu. 
    
Bakan Ergin, birinci projede eleştirilen uygulamalarla ilgili yeni çözüm önerilerini hayata geçireceklerini ifade etti. Avukatlar ve akademisyenlerin de projeye daha aktif katılımlarının sağlanacağını anlatan Ergin, "Birinci projenin bazı uygulamalarını revize ederek bünyemize daha uygun hale getirebileceğimizi düşünmekteyiz. Hedefimiz en doğruya birlikte ulaşmaktır" dedi. 
    
Proje kapsamındaki uygulamaların her birinin başlı başına bir yenilik olduğunu ve olgunlaşarak yerleşik hale gelmesinin zaman alacağını dile getiren Ergin, bu sürecin başarıya ulaşmasının tüm ilgililerin işbirliği içinde, sabırla çalışmasına bağlı olduğunu kaydetti. 
    
Adalet Bakanı Ergin, "Atılan tüm adımlar sürekli değerlendirme ve gelişmeye açık mahiyette olup, daha iyi sonuçlar elde etmek için getirilen öneriler mutlaka dikkate alınacak ve uluslararası iyi uygulamalar ışığında yargı geleneğimize uygun çözümler geliştirilecektir" diye konuştu.