Maliye pes etti, vergi iadenizi alın

Şükrü Kızılot, Hürriyet’teki köşesinden uyardı: Bireysel emeklilikten ayrılanlar vergi iadeniz için başvurun

Maliye pes etti, vergi iadenizi alın
02 Ağustos 2012 Perşembe 13:55 tarihinde eklendi, 1.274 kez okundu.

 

Bireysel emeklilikten ayrılanlar vergi iadeniz için başvurdunuz mu?
 
BAŞVURMADIYSANIZ acele edin. Bu köşede ısrarla “Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara ödeme yapılırken, anaparadan vergi kesilmez” diye defalarca yazdım. Dilekçe örneklerini yayınlayarak, “dava açma” yolunu gösterdim. Dava açan herkes vergi iadesini aldı. Sonunda Maliye’de “pes” etti ve dava açmayanlara da “Gelin, anaparadan kestiğimiz verginizi iade edelim” dedi.
 
OLAY NEYDİ?
 
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara, ödedikleri ana para ve faiz benzeri getirisi ödenirken; “anapara dahil” yapılan tüm ödemelerden, “yüzde 15 vergi” kesilmişti. Örneğin, beş yıl süre ile ödeme yaptığı sistemden ayrılırken 50 bin TL ana para, 10 bin TL nema yani getiri sağlayan Müjgan Teyze’ye, 50 + 10 = 60 bin TL ödenirken; 9 bin TL vergi kesilmişti. Oysa 50 bin lira anaparadan vergi kesilmemesi gerekiyordu. Müjgan Teyze, bu yazıyı okuduktan sonra başvuruda bulunursa; haksız yere kesilen 7.500 TL vergi kendisine iade edilecek.
 
İADENİN YAPILMASI
 
Maliye Bakanlığı, iadenin nasıl yapılacağını, 4 Temmuz 2012 Tarih ve 83 No.lu Gelir Vergisi sirküleri ile açıkladı. Buna göre, iadenin yapılabilmesi için;
 
1- Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların, vergi kesintisinin yatırıldığı İstanbul’daki vergi dairesine, “anaparadan kesilen vergilerin iadesi için” bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi dairesinin hangisi olduğuna dair bilgi, bireysel emeklilik şirketinden öğrenilebilir.
 
2- Başvurunun en geç 29 Ağustos 2013 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
 
3- Vergi kesintisi nedeniyle dava açılmaması veya açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Davalardan vazgeçilmesi; davanın bulunduğu yargı merciine “feragat dilekçesi” verilerek olacak. Feragatla ilgili şerhli dilekçe örneğinin ya da feragat nedeniyle ilgili yargı merciince verilen, davanın reddine dair karar örneğinin de “vergi iadesi” dilekçesine eklenmesi gerekiyor. Ayrıca, iade başvurularında ilgili sigorta/emeklilik şirketi tarafından düzenlenen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği ile düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile “yapılan kesintileri” gösteren belgelerin, bir örneğinin de ibraz edilmesi gerekiyor.
 
İADE NE ZAMAN?
 
İlgili kanunda herhangi bir zamanaşımı sınırlaması olmadığı halde, sirkülerde; “vergi iadeleri ‘düzeltme zamanaşımı’ göz önüne alınarak yapılacaktır” şeklinde bir açıklama var. Buradan da “2007 öncesinin iade edilmeyeceği” sonucu ortaya çıkıyor! Anapara ödemelerinden kesilen yüzde 15 oranındaki vergiler, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren iade edilecek.