Meclise personel sınavla alınacak

TBMM Genel Kurulunda, Meclis teşkilatını yeniden yapılandıran, çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler getiren TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifinin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü kabul edildi.

Meclise personel sınavla alınacak
30 Kasım 2011 Çarşamba 23:49 tarihinde eklendi.

Kabul edilen maddelere göre, "TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı"nın adı, "TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı" olarak değiştiriliyor. 
    
TBMM Başkanı'na yardımcı olmak üzere 5 başkan başmüşaviri, 15 başkan müşaviri ile 15 müşavir atanabilecek. Başkan başmüşaviri, başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına, her biri kadro unvanının toplam sayısının yüzde 40'ı oranında, istisnai memuriyet hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilecek. 
    
Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının personel ihtiyacını tespit edecek. Divan, ayrıca dolu kadrolarda derece ve sınıf değişikliği ile boş kadrolarda, sınıf, unvan ve derece değişikliği ile sınıflar arası atama yapabilecek. 
    
Genel sekreter ya da genel sekreter yardımcılığı için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden veya YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve en az 12 yıl kamu veya özel sektörde çalışma şartı aranacak. 
    
Memuriyete ilk defa idari teşkilat kadrolarında başlayacak olanlar, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar arasından sınavla seçilecek. 
    
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevleri arasında bulunan "Genel Kurul görüşmeleri ile siyasi parti grup toplantılarını yayınlamak ve yayınlatmak" maddesindeki "siyasi parti grup toplantıları" ibaresi verilen önergenin kabul edilmesiyle madde metninden çıkarıldı. Böylece Başkanlık, Genel Kurul çalışmalarını yayınlamak ve yayınlatmakla görevli olacak. 

-Danışmanlar- 

TBMM faaliyetleri ile ilgili Meclis Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kurumların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak 5 TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilecek. Milletvekilleri için bir danışman, ikinci danışman ve ilave bir personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. 
    
Her siyasi parti grubunda 10 grup danışmanı, 25 büro görevlisi, partilerin milletvekili sayısının yüzde 10'u oranında ek büro görevlisi; yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere her milletvekili için bir danışman, bir danışman yardımcısı ve ek bir personel, sözleşmeli olarak çalışabilecek. Danışmana 83500, ikinci danışmana 73000, diğer personele ise 63000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti ödenecek. 
    
TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımı, restorasyonu, çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile TBMM Başkanı'nca özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. 
    
İdari teşkilata personel alımında 4-C statüsünde çalışanlara öncelik verilecek. Alınacak toplam personelin yüzde 20'si, 4-C'li çalışanlardan oluşacak. 4-C'li personelin atanmasında kurum içindeki sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. 
    
Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı.