Mesire yerleri, 29 yıllığına satılıyor

Mesire yerleri, 29 yıllığına kiraya verilecek, alanlar engellilere uygun olacak

Mesire yerleri, 29 yıllığına satılıyor
05 Mart 2013 Salı 10:10 tarihinde eklendi, 1.011 kez okundu.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, ' Mesire Yerleri Yönetmeliği’ni tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre belirlenen mesire yerleri 29 yıla kadar kiraya verilebilecek. Kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eğlenme tesisleri yapılacak.  
 
Orman Genel Müdürlüğü'nün Kent Ormanı ve Orman İçi Dinlenme Yerleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce kurulan A ve B Tipi Mesire Yerlerinin kuruluş, planlama, işletme ve yönetimi konularında farklılıklar ortadan kaldırabilmek için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Uygulamada birliktelik sağlayabilmek ve bu farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan ‘Orman Mesire Yerleri Yönetmeliği' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, hem uygulama birlikteliğinin sağlanması hem de ormanların koruma kullanma dengesinin gözetilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması şartıyla toplumun değişen ve çeşitlenen beklenti ve isteklerinin, karşılanması hedefleniyor. 
 
TESİSLERE STANDART 
 
Yönetmeliğin amacı, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek olarak belirlendi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce tesis edilecek ve mevcut mesire yerlerinin ayrılması, onanması, planlanması, planlarının uygulanması, geliştirilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, yönetilmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlendi. 
 
Mesire yerlerine ayrılacak alanlarda; orman rejimi içerisinde olması veya bu amaçla tahsis edilmesi, rekreasyon ve ekosistem yönünden farklı ve zengin özelliklere sahip olması, rekreasyonel kullanım talebi ve/veya ihtiyacı olması, rekreasyonel kaynak bütünlüğünü sağlayacak nitelik ve büyüklükte olması kriterleri aranacak. Mesire yerlerinde gerekli yapı ve tesisler, doğa ile uyumlu, tercihen taş veya ahşap malzemeden zemin ve kullanılabilecek. Çatı katı dışında tek katlı olacak şekilde Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak. Özel durumlarda Bakanlık onayı ile birden fazla katlı yapılabilecek
 
ZİYARETÇİ POTANSİYELİ YETERSİZ OLAN MESİRE YERLERİ İPTAL EDİLECEK 
 
Mesire yerleri ayrılma kriterlerine uygun olan sahalar için işletme müdürlüğünce düzenlenen mesire yerleri teklif raporu ve ekleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte bölge müdürlüğünce, genel müdürlüğe gönderilecek. Genel Müdürlükçe kurulması uygun bulunan mesire yerleri, ilgili kurumlardan gerekli izin ve görüşlerin alınacak. İlgili kurumlardan izin alınan mesire yerleri Bakanlıkça uygun görülmesi halinde mesire yeri olarak ayrılır ve onanacak. 
 
Mevcut mesire yerlerinden kiraya verilmeyen, ziyaretçi potansiyeli yetersiz ve kullanım özelliğini kaybetmiş olanlar iptal edilecek. Mesire yerleri yirmi dokuz yıla kadar kiraya verilebilecek.  Yirmi dokuz yıl kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eğlenme tesislerinin yapılması zorunlu olacak. 
 
Mesire yerlerinin kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. Bölge müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından kullanılışlarının özelliği, idarelere faydalı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen mesire yerleri, Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Bakanlık tarafından pazarlık usulü ile kiraya verilebilecek. Kira süresi sonunda veya kira sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda, yapı ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçecek.

CİHAN